Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada λόχος (lókhosçocuk doğurma) → λοχείος (lokheíosdoğumun) → nötr hali olan;  λοχεία (lokheía) → Latincede lochia.

Haftalık akış, doğum sonrası plasentanın ayrılmasından sonra uterusta oluşan ve vajina yoluyla atılan yara salgısını tanımlamak için kullanılan terimdir.

Facebook Yorumları