lógos

Antik Yunancadaki λέγω (légō, Ben söylüyorum)’dan türemiştir. Antik Yunancadaki λόγος  (lógos)’nın anlamları:

  • Söylenen şey; kelime, cümle, konuşma, hikaye, çalışma, ifade v.b.
  • Düşünülen şey; sebep, önem, hesap v.b.
  • Sebebini izah etmek, açıklama,
  • Öznel şeyler,
  • (Hristiyanlıkta) Tanrının sözü, bilgeliği.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.