Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Şimdiki zaman (Emir kipi) liquāre, (pasif, bildirme kipli); liquor, Geçmiş zaman (Aktif) liquāvī, (pasif) liquātum.

Ana Hint-Avrupa dilindeki *wleykʷ-(“koşmak, akmak”) sözcüğünden türeyen Ana İtalik dilindeki *(w)likʷ-ē- kelimesinden türeyen Latincedeki durum bildiren liqueō fiilinin ettirgen halidir. Anlamları:

  • Eririm, sıvılaşırım,
  • Süzerim, gererim,
  • (mecazi) Berraklaştırırım, sadeleştiririm.

 

Facebook Yorumları