Tahmini okuma süresi: 3 dakika

“Linezolid” kelimesi iki kelimenin birleşiminden oluşur: “morfolin” ve “oksazolo”.

Morfolin, C4H9NO formülüne sahip heterosiklik bir organik bileşiktir. Güçlü amonyak benzeri bir kokuya sahip, renksiz, higroskopik bir sıvıdır. Morfolin, solvent, yağlayıcı ve reaktif olarak çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Oksazolidinon, C3H3NO2 formülüne sahip bir heterosiklik organik bileşiktir. Renksiz, kristalimsi bir katıdır. Oksazolidinonlar, antimikrobiyal aktivite de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir.

“Linezolid” adı bileşiğin kimyasal yapısından türetilmiştir. İsminin “morfo” kısmı morfolin halkasından, “oksazolo” kısmı ise oksazolidinon halkasından gelmektedir.

Linezolid sentetik bir antibiyotik olup ismini kimyasal yapısından almaktadır. Oksazolidinon antibiyotik sınıfına aittir.

Linezolid, klinik uygulamaya giren ilk oksazolidinon antibiyotiktir. 1990’ların ortasında keşfedildi ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) dahil olmak üzere Gram pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için 2000 yılında ABD FDA tarafından onaylandı. Bu bir atılımı temsil ediyordu çünkü onlarca yıldır Gram pozitif enfeksiyonlara yönelik olarak tanıtılan ilk yeni antibiyotik sınıfıydı ve artan antibiyotik direnci sorununu ele alıyordu.

Kimya

Farmakodinamik:

Etki Şekli: Linezolid bakteriyel protein sentezini inhibe ederek çalışır. 50S ribozomal alt biriminin 23S kısmına bağlanarak fonksiyonel 70S başlatma kompleksinin oluşumunu engeller. Bu, diğer antibiyotiklerle karşılaştırıldığında benzersiz bir etki mekanizmasıdır.

Aktivite Spektrumu: Linezolid öncelikle aşağıdakiler dahil Gram-pozitif bakterilere karşı aktiftir:

Staphylococcus aureus (MRSA dahil)
Streptococcus pneumoniae
Enterokoklar (VRE dahil)
Diğer Gram pozitif patojenler.
Direnç: Linezolide karşı bakteriyel direnç nispeten nadirdir ancak ortaya çıkabilir. Direnç mekanizmaları, ribozomal bağlanma bölgesindeki mutasyonları ve ilacın hedef bölgesini değiştiren enzimlerin üretimini içerir.

Farmakokinetik:

Emilim: Linezolid hem oral hem de intravenöz olarak uygulanabilir. Gastrointestinal sistemden iyi emilir ve oral biyoyararlanımı %100’e yakındır.

Dağılım: Vücutta yaygın olarak dağılır ve çeşitli dokulara iyi bir şekilde nüfuz eder; bu da onu cilt, akciğerler ve kan dolaşımı dahil olmak üzere farklı enfeksiyon türleri için faydalı kılar.

Metabolizma: Linezolid karaciğerde metabolize olur ancak diğer birçok ilaca göre daha az oranda metabolize olur. Başlıca metabolik yolları morfolin halkasının oksidasyonu ve asetamid kısmının hidroksilasyonudur.

Atılım: Hem ana ilaç hem de metabolitleri öncelikle idrarla atılır.

Yarı ömür: Linezolidin ortalama yarı ömrü yaklaşık 5 ila 7 saattir.

Yan Etkiler ve Hususlar:

Linezolid çeşitli yan etkilere neden olabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri, özellikle uzun süre kullanıldığında kan hücresi sayısında azalmaya yol açan kemik iliği baskılanmasıdır. Ayrıca periferik nöropatiye neden olabilir ve serotonin sistemini etkileyen ilaçlarla etkileşime girerek serotonin sendromuna yol açabilir.

Tarih

Linezolid, 1990’ların sonlarında Upjohn Company tarafından geliştirilen sentetik bir antibiyotiktir. 2000 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır ve şu anda dünyanın en çok satan antibiyotiklerinden biridir.

Linezolidin keşfi, oksazolidinonların potansiyel monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) olarak araştırılmasıyla başladı. MAOI’ler depresyon ve diğer durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfıdır. 1950’lerin sonlarında E.I.’deki araştırmacılar. du Pont de Nemours ve Company, oksazolidinonların MAOI aktivitesine sahip olduğunu keşfetti. Ancak bu bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu da buldular.

1990’larda Pharmacia & Upjohn (şu anda Pfizer’in bir parçası) kendi oksazolidinon araştırma programını başlattı. Bileşiklerin yapı-aktivite ilişkileri üzerine yapılan çalışmalar, değişen güvenlik profilleri ve antimikrobiyal aktiviteye sahip çeşitli oksazolidinon türevleri alt sınıflarının geliştirilmesine yol açtı. Linezolid, iyi bir güvenlik profiline sahip olması ve çok çeşitli Gram-pozitif bakterilere karşı etkili olması nedeniyle daha da geliştirilmek üzere seçildi.

Linezolid, komplike cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları, toplum kökenli pnömoni ve vankomisine dirençli enterokok (VRE) enfeksiyonlarının tedavisi için 2000 yılında FDA tarafından onaylandı. O zamandan beri metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonları ve çoklu ilaca dirençli Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu zatürre dahil diğer enfeksiyonların tedavisi için onaylandı.

Linezolid nispeten güvenli bir antibiyotiktir ancak bulantı, kusma ve ishal gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, MAOI’leri serotonin düzeylerini artıran diğer ilaçlar veya takviyelerle birlikte aldığınızda ortaya çıkabilen bir reaksiyon olan serotonin sendromu adı verilen nadir fakat ciddi bir duruma da neden olabilir.

Güvenlik kaygılarına rağmen linezolid, Gram pozitif bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde önemli bir antibiyotiktir. Artan antibiyotik direnci sorunuyla mücadelede değerli bir araçtır.

Kaynak:

  1. Brickner, S. J., Barbachyn, M. R., Hutchinson, D. K., & Manninen, P. R. (2008). Linezolid (ZYVOX), the first member of a completely new class of antibacterial agents for treatment of serious gram-positive infections. Journal of medicinal chemistry, 51(7), 1981-1990.
  2. Stalker, D. J., & Jungbluth, G. L. (2003). Clinical pharmacokinetics of linezolid, a novel oxazolidinone antibacterial. Clinical pharmacokinetics, 42(13), 1129-1140.
Facebook Yorumları