Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

1)Sinonim: liquor 

Ana Hint-Avrupa dilindeki *wleykʷ-(“koşmak, akmak”) sözcüğünden türeyen Ana İtalik dilindeki *(w)likʷ-ē- kelimesinden türeyen Latincedeki durum bildiren liqueō fiilinden türemiştir. İsim olarak anlamları:

  • Akışkanlık, sıvılık,
  • Bir sıvı, akışkan.
  • Tıp literatüründe beyin sıvısını ifade etmek için kullanılır.
  • Bir maddenin su içindeki çözeltisi.
HalTekilÇoğul
nominatifliquorliquōrēs
genitifliquōrisliquōrum
datifliquōrīliquōribus
akusatifliquōremliquōrēs
ablatifliquōreliquōribus
vokatifliquorliquōrēs

2) Sinonim: līquor, Şimdiki zaman (Emir kipi); līquī.

Fiil olarak anlamları:

  • Sıvı olmak, akışkan olmak,
  • Akıp gitmek,
  • Erimek, çözülemek.
Kaynak: http://apolloliquors.co.za/images/Liquor-Feature1.jpg

 

 

Facebook Yorumları