Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: vocal ligament

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Yutak’da, cartilago arytaenoideanın processus vocalisi ile cartilago thyroideaı birleştiren banttır. (bkz: ligamentum) (bkz: vocale)

Anatomi

  • Kıkırdağının vokal çıkıntısı en üstünden çekilir, tiroid kıkırdağının iç tarafına doğru bükülür ve konus elastikusunun üst serbest, kalınlaşmış kenarını kavrar.
  • Hem ses telleri hem de yükselttikleri kıvrımlar, plicae vokalleri, iki aritenoid kıkırdak (pars intercartilaginea) arasındaki boşluğu da içeren glotisin (rima glottidis) pars intermembranacea’sını sınırlar.
  • Glottis kapatıldığında, ses telleri konus elastiki ile birlikte bir klarnetin ağızlığına benzer, ancak glottis tamamen açık olduğunda neredeyse silindirik bir tüptür.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Fizyoloji

Ekshale edilen havanın hava akımı nedeniyle ses telleri titreşmeye başlarsa sesler üretilir. Yüksek notalar için gırtlak kasları tarafından gerilir ve düşük notalar için gevşetilir. Erkekler genellikle daha uzun ses tellerine ve dolayısıyla daha derin bir sese sahiptir.

Terminoloji

Vokal kıvrımlar genellikle ses telleri olarak adlandırılır ve daha az yaygın olarak ses kanatları veya ses bantları olarak adlandırılır. Ses telleri terimi, 1741’de Fransız anatomist Antoine Ferrein tarafından icat edildi. İnsan sesi ile ilgili keman benzetmesinde, hareket eden havanın kord seslerinde bir yay gibi davrandığını varsaydı. İngilizce’deki alternatif yazım, muhtemelen müzikal çağrışımlardan veya akor kelimesinin geometrik tanımıyla karıştırılmasından dolayı ses akorlarıdır. Her iki yazımın da tarihsel emsalleri varken, standart Amerikan yazımı kordonlardır. Akademik dergi makalelerinden düzenlenmemiş yazılara ve blog girişlerine kadar her şeyi içeren 21. yüzyıl metinlerinden oluşan bir veritabanı olan Oxford English Corpus’a göre, çağdaş yazarlar zamanın % 49’unda kordonlar yerine standart olmayan akorları tercih ediyorlar. Kabloların yazımı da Birleşik Krallık ve Avustralya’da standarttır.

Fonetikte, ses bantları yerine ses telleri daha doğru ve açıklayıcı olduğu gerekçesiyle tercih edilir.

Facebook Yorumları