Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: transverse ligament of the atlas.

Omurganın ilk omurunu yatay olarak saran banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; transversum ) (Bkz; atlantis)

Kaynak: http://fr.shram.kiev.ua/img/health/anatomy/230.jpg
  • Enine atlantis bağı ventral olarak içbükey uzanır ve ortada her iki uçtan daha geniştir. Her iki atlas kemerinin medial yüzeyinde küçük bir tüberküle tutturulmuştur. Medyan articulatio atlantoaxialis alanında ligament, kıkırdak dokusunu içerir.
  • Dens ekseni seviyesinde,
    1. oksipital kemiğe kraniyal olarak küçük bir fiber ipi (crus superius) ve
    2. eksenin vertebral gövdesinin dorsal yüzeyine kaudal olarak başka bir fiber ipi (crus inferius) gönderir.
  • Fasciculi longitudinales olarak da adlandırılan bu lif şeritleri, Ligamentum transversum atlantis ile bütün olarak Ligamentum Cruciatum atlantis olarak adlandırılır.
  • Enine atlantis bağı, atlasın vertebral foramenlerini iki kısma ayırır. Ön kısım, dens eksenini, omuriliğin arka kısmını ve omuriliğin zarlarını içerir.
Facebook Yorumları