This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Yumurtalığın ön kenarına yapışan bağ.

Yumurtalığın asan bağ, yumurtalığı lateral taraftan asılı olmasını sağlar. Peritonun bir kopyasıdır. (bkz: ligamentum) (bkz: suspensorium ) (bkz: ovarii

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Süspansiyon ovarii bağ, yumurtalığın ekstrema tubarialarından vasa iliaka boyunca pelvis duvarına uzanır. Yumurtalık arteri, vena ovarica, pleksus ovaricus ve lenfatik damarları içerir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Yumurtalıktaki 3 bağ nedir?

Bu bağ, diğer iki yapıyı, yumurtalığın bağını (Ligamentum ovarii proprium) ve uterusun yuvarlak bağını belirli kısımlarda içerir. Geniş bağ üç küçük mezenterden oluşur: mezosalpinks, mezovarium ve mezometrium.

Askı bağında hangi yapılar bulunur?

Overin süspansiyon ligamenti, geniş ligamentin üst sınırını oluşturur.
Yumurtalık süspansiyon ligamentinin içeriği şunları içerir:

Yumurtalığın asıcı bağı nereye yapışır?

Askı bağları her bir yumurtalığı pelvik yan duvara bağlar. Her bir yumurtalığı uterusun lateral tarafına bağlayan ovaryan ligamentler herhangi bir kan damarı içermez.

%d