Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Kasık simfizi ve prostat arasındaki bir bağ bağlantısıdır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; pub-o-prostaticum)

İdrar kesesini (vesica ürinaria) ve prostatı kemikli pelvik halkaya sabitler ve retropubik boşluğu kaudal olarak sınırlar.

Anatomi

Kollajen liflerine ek olarak, puboprostatik bağ, mesane duvarının dış uzunlamasına kas tabakasından ayrılan ve puboprostatik kas olarak tanımlanan düz kas ipliklerini içerir.

Puboprostatik bağ, prostatın lateral tarafında ortaya çıkar ve simfiz pubisin dorsal kenarına yapışır. Sadece erkeklerde görülür ve dişi pubovesikal ligamente karşılık gelir. Bağ, retropubik boşluğu kaudal olarak sınırlar.

İşlev

Puboprostatik bağ, prostatı mesane boynu ile çevreler ve pozisyonunu sabitler.

Facebook Yorumları