Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ön kol kemiği(radius) yan bandı anlamına gelir. (bkz: ligamentum) (bkz: collateral) (bkz: radius)
Dirsek ekleminin, eklem kapsülünü güçlendirir.

Anatomi

  • Kollateral radial ligament humerusun lateral epikondilinin dış yüzeyinden anulare radial ligamente kadar uzanır.
  • Bazı lifler ligamentum anulare üzerinden geçer ve supinator orijin bölgesinde ulnanın margo interosseusuna yerleşir.
  • Kollateral radial ligament supinator kasın orijin tendonuna kaynaşmıştır.

Klinik anatomi

Klinik açıdan, radial kollateral ligament genellikle anulare radii ligamenti ve diğer komşu ligamentöz yapılarla birlikte lateral kollateral ligament kompleksi (LCLC) veya lateral kollateral ligament (LCL) olarak gruplandırılır. Bu kompleks şunlardan oluşur:

  • radyal anüler bağ (ligamentum anulare radii)
  • radyal kollateral bağ (Ligamentum collaterale radiale, RCL)
  • lateral ulnar kollateral bağ (Ligamentum collaterale ulnare laterale, LUCL)
  • aksesuar lateral kollateral bağ (Ligamentum collaterale laterale accessorius, ALCL)

LUCL’nin lif demetleri radyal başın etrafında dorsal olarak ilerler ve proksimal ulnanın crista supinatoris’ine yerleşir, böylece radyal başı dorsal taraftan çevreler ve stabilize eder.

Fonksiyon

Radial kollateral ligament dirsek eklemini varus stresine karşı stabilize eder.

Facebook Yorumları