Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sıfat olarak:

Ana Hint-Avrupa’daki *h₁lewdʰ- (insan)’dan türeyen *h₁léwdʰeros, Ana İtalik’deki *louðeros, Eski Latincedeki loeber‘den türemiştir. Özgür, sınırsız anlamlarına gelir.

SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.Fem.Nötr
nominatiflīberlīberalīberumlīberīlīberaelībera
genitiflīberīlīberaelīberīlīberōrumlīberārumlīberōrum
datiflīberōlīberōlīberīs
akusatiflīberumlīberamlīberumlīberōslīberāslībera
ablatiflīberōlīberālīberōlīberīs
vokatiflīberlīberalīberumlīberīlīberaelībera

İsim olarak;

Ana Hint-Avrupa’daki *lew- (kesip atmak)’den sırasıyla türeyen *lewbʰ-, *lewb-, *lewp- (soymak, kesip atmak, zarar vermek), *lubʰrós‘dan türeyen Latincedeki kelimenin anlamları:

  1. Kitap,
  2. Ağacın iç kabuğu.
HalTekilÇoğul
nominatifliberlibrī
genitiflibrīlibrōrum
datiflibrōlibrīs
akusatiflibrumlibrōs
ablatiflibrōlibrīs
vokatifliber1librī

Eylem olarak:

lībō fiilinin şimdiki zamanda birinci tekil kişide dilek kipi ile çekimlenmiş halidir.

 

Facebook Yorumları