līber

Sıfat olarak:

Ana Hint-Avrupa’daki *h₁lewdʰ- (insan)’dan türeyen *h₁léwdʰeros, Ana İtalik’deki *louðeros, Eski Latincedeki loeber‘den türemiştir. Özgür, sınırsız anlamlarına gelir.

Sayı Tekil Çoğul
Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask. Fem. Nötr
nominatif līber lībera līberum līberī līberae lībera
genitif līberī līberae līberī līberōrum līberārum līberōrum
datif līberō līberō līberīs
akusatif līberum līberam līberum līberōs līberās lībera
ablatif līberō līberā līberō līberīs
vokatif līber lībera līberum līberī līberae lībera

İsim olarak;

Ana Hint-Avrupa’daki *lew- (kesip atmak)’den sırasıyla türeyen *lewbʰ-, *lewb-, *lewp- (soymak, kesip atmak, zarar vermek), *lubʰrós‘dan türeyen Latincedeki kelimenin anlamları:

  1. Kitap,
  2. Ağacın iç kabuğu.
Hal Tekil Çoğul
nominatif liber librī
genitif librī librōrum
datif librō librīs
akusatif librum librōs
ablatif librō librīs
vokatif liber1 librī

Eylem olarak:

lībō fiilinin şimdiki zamanda birinci tekil kişide dilek kipi ile çekimlenmiş halidir.

 

Facebook Yorumları