Lewy cisimcikli demans, kısaca LBD, beyindeki Lewy cisimciklerinin her yerde bulunmasıyla karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Demans, Parkinson sendromu, uyanıklık ve bilişsel bozuklukların yanı sıra görsel halüsinasyonlar ile ilişkilidir.

Alman-Amerikalı nörolog Frederic H. Lewy‘den (1885-1950) ismi verilmiştir.

Klinik

  • Bilişsel performans dalgalanması
  • Görsel halüsinasyonlar (hastalar genellikle ayrıntılı olarak çoğaltabilirler)
  • Parkinson benzeri semptomlar

%d