Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Aşırı yorgunluk ve uyuşuklukla karakterize edilen patolojik tablodur. 

Antik Yunancadaki λήθη (lḗthē, “unutkanlık”, Lethe (“Hades’te bir nehir”)) + ἀργός (argós, “çalışmamak”) —> λήθαργος (lḗthargos, “unutkan, halsiz”), ληθαργία (lēthargía, “uyuşuk”) —> Latincede lēthargia —> letarji

Letarjik ise uyuşukluluğa dahil olan anlamını teşkil eder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Olası nedenler

 • Beyin temel tümörü
 • Uyuşuk ensefalit
 • kafa içi basınç artışı
 • yan etki olarak sedasyonu olan bazı ilaçlar
 • Kalp yetmezliği
 • kanser
 • Narkolepsi
 • Uykusuzluklar (çeşitli nedenler)
 • Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları (uyku apne sendromu)
 • Nedeni merkezi sinir sisteminde lokalize olan hipersomniler (patolojik olarak sık ve derin uyku)
 • Düzensiz uyku ve uyanma aşamalarından kaynaklanan sirkadiyen ritim bozuklukları (örn. Vardiyalı çalışma veya jet gecikmesi sırasında)
 • Pavor nokturnus, tekrarlayan kabuslar, uyurgezerlik gibi parasomniler (rahatsız uyku)
 • İdrar yapma dürtüsünün kuvvetli olması nedeniyle mesane zayıflığı ve buna bağlı olarak uykunun sık sık kesilmesi
 • Yeme bozuklukları veya sağlıksız yeme alışkanlıkları (tok karnınız varsa ve çok açsanız, daha az uyursunuz)
 • Alkol kötüye kullanımı (normal uyku düzeni bozuklukları)
 • uykuya özgü hareket bozuklukları (huzursuz bacak sendromu, bruksizm, miyoklonusa aşırı eğilim)
 • zihinsel huzursuzluk
 • çevresel nedenler Örn. Gürültü gibi

Aşırı uykululuk veya uzun süreli uyku dönemleri ile karakterize edilen hipersomnia adı verilen bir durumu tanımlıyor gibi görünmektedir. Hipokalsemi gibi altta yatan tıbbi durumlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve uyuşukluk, yorgunluk ve uyanıklık ve konsantrasyonda azalma gibi semptomlara yol açabilir. Bu durum, hastanın uyandırılamadığı ve uyaranlara karşı tepkisinin bozulduğu stupor ve komadan farklıdır.

Facebook Yorumları