Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“Lenvatinib” adı, sentetik ilaçları, özellikle de hedefe yönelik tedavileri adlandırma kurallarına uygundur. “-tinib” son eki, çeşitli hücresel işlemlerde yer alan spesifik proteinleri hedef alan bir ilaç sınıfı olan kinaz inhibitörleri için yaygın olarak kullanılır.

Lenvima ticari adıyla da bilinen Lenvatinib, çeşitli kanserlerin tedavisi için geliştirilmiş bir oral multikinaz inhibitörüdür.

Geliştirme ve Onay: Lenvatinib, bir Japon ilaç şirketi olan Eisai Co. tarafından geliştirilmiştir. Lokal olarak tekrarlayan veya metastatik, ilerleyici, radyoaktif iyot dirençli diferansiye tiroid kanserinin tedavisi için 2015 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) ilk onayını almıştır.

Etki Mekanizması: Lenvatinib’in çoklu reseptör tirozin kinazları (RTK’ler) inhibe ettiği bilinmektedir. Bu kinazlar, kanser hücresi çoğalmasına, tümör anjiyogenezine (tümörlerin büyümelerini sürdürmek için yeni kan damarları oluşturduğu süreç) ve diğer kanserli süreçlere yol açan yollarda önemli roller oynar. Lenvatinib, bu kinazları hedef alarak kanser hücresinin büyüme ve bölünme süreçlerine müdahale eder.

Kullanım Uzantıları: İlk onayından sonra lenvatinibin kullanımları diğer kanser türlerini tedavi etmek için genişletildi. Örneğin, belirli karaciğer, böbrek ve endometriyal kanser türlerini tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Klinik Çalışmalar ve Araştırma: Lenvatinibin çeşitli kanser türlerinin tedavisindeki etkinliğini ve etkinliğini artırmak ve yan etkileri azaltmak için diğer terapötik ajanlarla potansiyel kombinasyonlarını belirlemek amacıyla çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır ve birçoğu halen devam etmektedir.

Güvenlik ve Yan Etkiler: Birçok hedefe yönelik tedavide olduğu gibi lenvatinib de bir dizi potansiyel yan etkiyle birlikte gelir. Bunlardan bazıları şiddetli olabilir ve hipertansiyon, yorgunluk, ishal, iştah azalması ve kilo kaybını içerebilir. Lenvatinib kullanan hastaların yakından izlenmesi ve yan etkilerin derhal kontrol altına alınması çok önemlidir.

Tarih

Lenvatinib, Eisai Co., Ltd. tarafından geliştirilen bir çoklu kinaz inhibitörüdür. Şubat 2015’te ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilerleyici, radyoiyodine dirençli farklılaşmış tiroid kanserinin tedavisi için onaylandı. Lenvatinib daha sonra hepatoselüler karsinom, renal hücreli karsinom ve endometrial karsinom dahil olmak üzere diğer kanser türleri için FDA tarafından onaylandı.

Lenvatinibin geçmişi, Eisai Co., Ltd.’deki bilim adamlarının kanseri tedavi etmenin yeni yollarını aradığı 2000’li yılların başlarına kadar uzanabilir. Lenvatinib’i umut verici bir aday olarak tanımladılar çünkü hücre büyümesinde ve hayatta kalmasında rol oynayan enzimler olan çoklu kinazları inhibe ediyor.

Lenvatinib ilk olarak 2006 yılında Japonya’daki klinik çalışmalarda test edildi. Bu denemelerin sonuçları umut vericiydi ve lenvatinib daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki klinik çalışmalarda test edildi.

2015 yılında FDA, ilerleyici, radyoiyot dirençli diferansiye tiroid kanserinin tedavisi için lenvatinib’i onayladı. Bu, tiroid kanserinin tedavisi için bir çoklu kinaz inhibitörünün onaylandığı ilk seferdi.

Lenvatinib o zamandan beri FDA tarafından hepatoselüler karsinom, renal hücreli karsinom ve endometrial karsinom dahil diğer kanser türleri için onaylandı. Ayrıca küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve mide kanseri gibi diğer kanser türlerinin tedavisi için de araştırılmaktadır.

Lenvatinib, kanser tedavisinde önemli bir ilerleme olmuştur. Çeşitli kanser türleri için etkili ve iyi tolere edilen bir tedavidir. Lenvatinib birçok kanser hastasının ve ailesinin yaşamının iyileştirilmesine yardımcı oldu.

2006: Lenvatinib ilk olarak Japonya’daki klinik çalışmalarda test edildi.
2015: Lenvatinib, ilerleyici, radyoiyot dirençli diferansiye tiroid kanserinin tedavisi için FDA tarafından onaylandı.
2016: Lenvatinib, ileri renal hücreli karsinomun tedavisi için FDA tarafından onaylandı.
2017: Lenvatinib, FDA tarafından rezeke edilemeyen veya ilerlemiş hepatoselüler karsinomun tedavisi için onaylandı.
2018: Lenvatinib, tekrarlayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik endometrial karsinomun tedavisi için FDA tarafından onaylandı.

Lenvatinib halen geliştirilme aşamasındadır ve araştırmacılar potansiyel yararları ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam etmektedir. Ancak birçok kanser hastası için halihazırda değerli bir tedavi yöntemidir.

Kaynak:

  1. Schlumberger, M., Tahara, M., Wirth, L. J., Robinson, B., Brose, M. S., Elisei, R., … & Leboulleux, S. (2015). Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory thyroid cancer. New England Journal of Medicine, 372(7), 621-630.
  2. Kudo, M. (2018). Lenvatinib in advanced hepatocellular carcinoma. Liver Cancer, 7(1), 1-14.
Facebook Yorumları