Tahmini okuma süresi: 4 dakika
 • Lenf düğümlerin belirsiz şişkinliğine denir.
 • Sık karşılaşılan klinik bir tablodur.
 • Yaş aralıkları;
  1. Çocuklar(0-15 yaş);            %90 benign
  2. Yetişkinler I(15-40 yaş);       %80-90 benign
  3. Yetişkinler II(> 40. yaş);        ?% malign
 • B-Symptomatik‘dir.

Belirtileri

Lenfadenopati, koltuk altı, kasık, boyun, göğüs ve karın gibi vücudun çeşitli bölgelerinde yer alan fasulye şeklindeki organlar olan lenf düğümlerinin büyümesi ile karakterize edilen durumu ifade eder. Bu düğümler, vücutta dolaşan lenf sıvısı için filtre işlevi görür1.

Lenfadenopati oldukça yaygın bir durumdur ve ortaya çıkması tipik olarak, hastalık veya enfeksiyona yanıt olarak vücudun doğal savunma mekanizmasını gösteren pozitif bir işarettir. Bezelye büyüklüğünden fasulye boyutuna kadar değişen bu lenf düğümlerindeki şişlik, bu sürecin bir göstergesidir2.

Lenfadenopati, şişmiş lenf nodlarının bazı ciddi durumlarla ilişkisi nedeniyle ciddi hastalık korkusu uyandırabilse de, şişliğin genellikle enfeksiyöz nedenlere bağlı olarak tipik olarak iyi huylu olduğunu not etmek önemlidir. Hastaların çoğu için, kapsamlı bir öykü alma ve fizik muayeneye dayalı olarak kesin bir tanı belirlenebilir3.

Lenf düğümleri gerçekten kanserli olabilse de, lenf düğümlerinden kaynaklanan, lenfomalar olarak adlandırılan kanserler ile diğer bölgelerden lenf düğümlerine metastaz yapan veya lenf düğümlerine yayılan kanserler arasında ayrım yapmak esastır. İkinci senaryo daha yaygındır4.

Teşhis

Fizik muayene

 • Lenf düğümü Sabitliği,
 • Yayılma,
 • Ağrı,
 • Deri değişikliklerine bakılır.

Hangi boyutta lenf nodu normaldir?

Normal Düğümler Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Bezelye büyüklüğünde veya fasulye büyüklüğünde bir düğüm bulduysanız, bu normaldir. Normal lenf düğümleri ½ inç veya 12 mm’den daha küçüktür. Lenf düğümleri aramayın, çünkü her zaman birkaç tane bulabilirsiniz.

Lenfadenopatiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Lenfadenopatinin değerlendirilmesi

 • Yer: Lenf düğümünün diğer anatomik yapılara göre konumunu değerlendirin.
 • Boyut: Lenf düğümünün boyutunu değerlendirin.
 • Şekil: Lenf düğümünün sınırlarının düzenli mi yoksa düzensiz mi olduğunu belirlemek için değerlendirin.
 • Kıvam: Lenf düğümünün yumuşak, sert veya lastik gibi hissedilip hissedilmediğini belirleyin.

Servikal lenf düğümleri,

Servikal lenf düğümleri, hastalıkların, özellikle kanserin teşhisi, evrelemesi ve tedavisi amacıyla birkaç “seviyeye” ayrılır. Bu seviyeler şu şekilde tanımlanabilir:

 • Seviye I: Submental ve Submandibular gruplar. Bu, submental üçgende (çenenin altında) ve submandibular üçgende (alt çene ile boyun arasında) bulunan düğümleri içerir.
 • Seviye II: Üst Juguler grup. Bu düğümler, subdigastrik üçgen içindeki düğümler dahil olmak üzere, iç juguler ven ve aksesuar sinirin üst üçte biri çevresinde bulunur.
 • Seviye III: Orta Jugular grup. Bu grup, hyoid kemikten krikotiroid çentiğe kadar olan iç juguler venin orta üçte biri civarındadır.
 • Seviye IV: Alt Jugular grup. Krikotiroid çentikten klavikulaya uzanan iç juguler venin alt üçte biri civarında bulunur.
 • Seviye V: Arka Üçgen grubu. Bu seviyedeki düğümler, supraklaviküler düğümler dahil olmak üzere, spinal aksesuar sinirin alt yarısı ve transvers servikal arter boyunca yer alır.
 • Seviye VI: Anterior (veya Central) grup. Bu grup, pre ve paratrakeal düğümleri, prekrikoid (Delphian) düğümü, peritiroidal düğümleri ve tekrarlayan laringeal sinirler boyunca bulunan düğümleri içerir. Hyoid kemikten suprasternal çentiğe kadar uzanırlar.
 • Seviye VII: Üstün Mediastinal grup. Sternum ile omurga arasında superior mediastende ve suprasternal çentiğin seviyesinin altında yer alan nodlar bu gruba girer.

Farklı sağlık kuruluşlarının veya klinik protokollerin yukarıdaki tanımlarda küçük farklılıklar gösterebileceğini not etmek önemlidir. Bu seviyeler, kanserin yayılmasını belirlemede, ameliyat veya radyasyon tedavisini planlamada ve hastalığın prognozunu tahmin etmede çok önemlidir.

Lenfadenopati hangi evrededir?

Lenfadenopati HIV’in akut (erken) evresinde yaygındır. Bu aşamada vücut virüsü kontrol altına almak için bir bağışıklık savunması başlatır. Bunu genellikle haftalar veya aylar içinde yapabilir ve bu noktada virüs düzelerek enfeksiyonun kronik (kalıcı) aşamasına girer.

Sebebleri;

Lenfadenopatinin nedeni nedir?

Yaygın lenfadenopatinin nedenleri arasında enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, maligniteler, histiyositozlar, depo hastalıkları, iyi huylu hiperplazi ve ilaç reaksiyonları yer alır. Jeneralize lenfadenopati en sık sistemik viral enfeksiyonlarla ilişkilidir. Enfeksiyöz mononükleoz yaygın adenopati ile sonuçlanır.

Enfeksiyon

 1. Bakteriyel enfeksiyon; tüberküloz, kedi tırmığı hastalıklar, sifilis, Listeriosis, Bruselloz Sifilis,
 2. Viral enfeksiyon; Herpes simpleks, Mononükleoz, sitomegalovirüs, HIV, kabakulak virüsü, kızamıkçık, suçiçeği
 3. Paraziter enfeksiyon; Toksoplasmoz, Sıtma, Şistozomiyaz.
 4. Metastaz; lenfojen

Malign tümörler

 1. Neoplastik enfeksiyon; malign hücrenin primer Proliferasyonu (Lenfom, NHL, Hodgkin lenfom), lösemi.

İmmünolojik hastalıklar

 • SLE
 • Sarkoidoz;lenf1

Madde döngüsü hastalıkları

 • Morbus Gaucher
 • Morbus Niemann-Pick

Diğer sebepleri

 • Doğuştan bağışıklık kusuru
 • Kawasaki Sendromu
 • Akdeniz anemisi
 • Orak hücreli anemi
 • Diğer Sebebler;
  1. Bakteriler: Brucellose, Melioidose, Pest, Chancroid
  2. Virüsler: Deng humması, batı nil virüsü, Lassa ateşi
  3. Parazitler: Kala-azar, Trypanosomiasis, Chagas
  4. Solucanlar: Filariose, Loiasis, Onchozerkose
  5. Ev hayvanları ile temas ; Tularemie, Babesiosis

Lenfadenopatinin en yaygın nedeni nedir?

BAŞ VE SERVIKAL

Çocuklarda, akut ve kendi kendini sınırlayan viral hastalıklar lenfadenopatinin en yaygın etiyolojisidir.

Patofizyoloji

Lenf düğümlerinin 3 ana işlevi nedir?

Lenfatik sistemin üç işlevi vardır:

 1. Fazla sıvıların vücut dokularından uzaklaştırılması. …
 2. Yağ asitlerinin emilmesi ve ardından yağın, chyle‘nin, dolaşım sistemine taşınması.
 3. Bağışıklık hücrelerinin üretimi (lenfositler, monositler ve plazma hücreleri adı verilen antikor üreten hücreler gibi).

Lenfadenopati bir hastalık mıdır?

Lenfadenopati veya adenopati, lenf düğümlerinin anormal boyutta veya kıvamda olduğu bir hastalıktır. Enflamatuar tipte lenfadenopati (en yaygın tip) lenfadenittir ve şişmiş veya büyümüş lenf düğümlerine neden olur.

Tedavi

Etkilenen bölgeye sıcak suya batırılmış ve sıkılmış bir bez gibi ılık, ıslak bir kompres uygulayın. Reçetesiz satılan bir ağrı kesici alın. Bunlar arasında aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin, diğerleri), naproksen (Aleve) veya asetaminofen (Tylenol, diğerleri) bulunur. Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olun.

Lenfadenopatiyi hangi antibiyotikler tedavi eder?

Antibiyotikler S. aureus ve A grubu streptokoklara karşı hedeflenmeli ve 10 günlük oral sefaleksin (Keflex), amoksisilin/klavulanat (Augmentin) veya klindamisin (Cleocin) içermelidir.

Lenfadenopatinin düzelmesi ne kadar sürer?

Bu enfeksiyonların tamamen iyileşmesi 10 ila 14 gün sürebilir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlar başlamaz, şişlik de inmelidir. Ancak tamamen geçmesi birkaç hafta daha uzun sürebilir.

Lenfadenopatiyi kim tedavi eder?

Şişmiş lenf düğümlerinin (veya bezlerinin) bir kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerekebilir. Lenf düğümlerinin kronik şişmesi ciddi bir sorunun işareti olabilir. Son derece uzmanlaşmış eğitimleri nedeniyle KBB, bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz başvurmanız gereken doktordur: 104 derecenin üzerinde ateş.

Kaynak:

 1. Williams, A. E., & Chambers, R. C. (2014). The mercurial nature of neutrophils: still an enigma in ARDS? American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 306(3), L217-L230.
 2. Mantadakis, E., & Rahiotis, G. (2007). Lymphadenopathy in children. Pediatric in Review, 28(10), 394-399.
 3. Neumann, C., & Pollock, R. E. (1998). The systemic management of soft tissue sarcoma. Surgical Oncology Clinics, 7(4), 823-843.
 4. Schmid-Wendtner, M. H., & Baumert, J. (2002). Ultrasound mapping of sentinel lymph nodes. The Lancet, 360(9331), 644.
Facebook Yorumları