Lenf sistemi

Lenf sistemi, lenf organları ve lenf damar sistemi olmak üzere iki önemli üyeden meydana gelir ve vücudun önemli savunma mekanizmalarından biridir.
lenf organlarının asıl görevi, lenf hücrelerinin (lenfositlerin) farklılaşmalarını ve çoğalmalarına olanak vermektir. bu organlar da kendi içlerinde ikiye ayrılır: primer ve sekonder lenf organları.
birincil lenf organları timus ve kemik iliğidir. görevleri b ve t lenfositlerinin farklılaşmalarını yönetmektir.
ikincil lenf organları: lenf folikülleri (lenfosit kümelenmesi) , peyer-plakları(bir araya gelmiş lenf folikülleri), bademcikler, dalak, kör bağırsak ve lenf düğümleridir. bu organların başlıca görevi, vücut içerisine bir antijen alındığında onun tanınıp, ona imunolojik bir tepki göstermektir.
lenf damar sistemi, bağışıklık sistemi ve vücut için büyük bir öneme sahiptir. organlar içerisinde kalmış sıvıyı geri taşımak, bağışıklık sistemine destek olmak ve bağırsaklarda parçalanmış olan yağların taşınmasını sağlayarak koloidal basıncı sabit tutmak önemli görevleri arasındadır.
kan dolaşımına benzeyen bir lenf dolaşımı yoktur. lenf sıvısı lenf kılcal damarlarından, ön toplayıcı damarlara (prekollektor), prekollektorlardan kollektorlara ve buradan da lenf toplama merkezlerine iletilirler. lenf damarlarının bir ucu kapalı olduğundan toplanan sıvı cisterna chyli (peke sarnıcı) denilen oda üzerinden toplar damar kan dolaşımına katılır.
en büyük lenf damarları truncus trachealis ve ductus thoracicus’ tur.
vücutta farklı derinliklerde lenf damarları bulunur ve bu damarlar birbirlerine (bkz:anastosmozlar) üzerinden bağlanırlar. bu yerlere perforans damarları denir. damarlarda her hangi bir tıkınıklık olduğunda el yordamı ile yapılan bir özel bir masaj bu tıkanıklığın açılmasını sağlayabilir, akışı kolaylaştırabilir. tıkanıklılığın devamı durumunda lenf sıvısı perforans damarlarından iletilmeye devam eder. böylece ödem oluşumu engellenmiş olur

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.