Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Lenalidomid, immünomodülatör grubundan bir ilaçtır.
 • Yapısal olarak talidomid ile ilgilidir ve çoklu miyelomun tedavisi için bu şekilde kullanılır.
 • Lenalidomid, 2003 yılında, EMEA’nın CHMP komitesi tarafından nadir ağrılar için ilaç olarak bildirildi ve Avrupa Birliği’nin Topluluk Kayıtları’nda kayıtlı. Temmuz 2007’de, AB Komisyonu, 5 mg, 10 mg, 15 mg ve 25 mg kuvvetlerinde RevliMID® sert kapsüller için başvuru sahibinin Celgene onayını verdi.

Lenalidomid, 18 yaşın üzerindeki yetişkin kişilerin multiplem miyelomu ile en az bir önceki terapiyi aldıktan sonra 18 yaşın üzerindeki tedavisi için de deksametazon ile birlikte onaylanmıştır. ABD’de, Lenalidomid, miyelodik-plastik sendromun tedavisi için de onaylanmıştır.

Kimya

Kimyasal özellikler

Lenalidomidin bir kiral karbon atomuna sahiptir ve bu nedenle optik olarak aktif formlarda bulunabilir S (-) ve R (+), farmasötik olarak kullanılan rasemattır. Lenalidomid, 0.1 N hidroklorik asit tampon çözeltisinde çok çözünür.

3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione

Etki mekanizması

Lenalidomid, IMIDS® markası altındaki farmasötik firma Celgen’e giren bir grup peroral biyoyararılabilen immünomodüle edici maddeye (immünodülatör ilaçlar) bir gruba aittir. Etkisi farklı mekanizmalara dayanır:

 • Bazı hematopoetik tümör hücrelerinin çoğalmasının inhibisyonu
 • Enflamatuar (proinflamatuar) sitokinlerin üretiminin, özellikle TNF-α ve interlökin-6 ve -12’nin inhibisyonu
 • Antianjiyogenez
 • T hücrelerinin ve doğal katil hücrelerin (NK hücrelerinin) ve bir üst üste, bu hücrelerin tümör hücrelerine karşı aracılık ettiği bağışıklığın iyileştirilmesi
 • Doğal katil T hücrelerinin artması (NKT hücreleri)
 • Kan Oluşumu Artırılması (Eritropoese)
 • Güvenlik Önlemleri ve Uygulama Kısıtlamaları
 • Talidomid analogu olarak, zigota-zarar verici bir etki, lenidomid için dışlanmaz, bu nedenle uygulamanın sıkı bir güvenlik programına tabidir. Tüm hastalarda hamilelik önleme programına uymalıdır, Lenalidomid hamile kadınlar için kontrendikedir. Çocuklarda ve ergenlerde hiçbir deneyim olmadığından, Lenalidomid 0-17 yaş arası yaş grubunda uygulanmamalıdır.

Tedavi, multipl miyelomların tedavisinde deneyime sahip olmak için doktorların gözetimi altında gerçekleşmelidir.

Eczane, sadece tıbbi notayı “uzman bilgilere göre güvenlik düzenlemeleri” takarlarsa ve yedi günden daha yaşlı olmadıklarında tarifler sağlayabilir. Kullanılmayan kapsüller eczaneye iade edilmelidir.

Yan etkiler

En yaygın yan etkiler, beyaz kan hücrelerinde (nötropeni), trombositler (trombositopeni) ve kırmızı kan hücreleri (anemi), yorgunluk, güçsüzlük, bulantı, kabızlık, ishal, kas krampları, kollar ve bacaklarda şişlik ve döküntü gözlemlendi.

Facebook Yorumları