Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Transaktionale Stressmodell von Lazarus

-psikolog richard lazarus tarafından, 1974’te sunulmuştur.
-her insan bulunduğu durumu değerlendirir. lazarus bunu 3 basamakta açıklamıştır.

-adımlar;
primer değerlendirme; +durum tehlike arz ediyor mu?
bu değerlendirme 3 farklı şekilde sonuçlanır.
meydan okuma(challenge):durum başarılabilir gözüküyorsa.
tehdit(threat):zarar bekleniyorsa,
zarar/kayıp((harm/loss)): eğer zarar görülmeye hazırsa.

sekunder değerlendirme;+durmu başarmak içi yeterlilik var mı? bu adım, stress altında başarılı şekilde çalışıp, çalışımayacağını belirler.

yeniden değerlendirme;
bu evrede, üstesinden gelmeyi başarmak tekrar değerlendirilir.
yeni evreye uyum sağlanmıştır.
tehditkar bir durumdan kaçma gerçekleştirilir, eğer başarma mümkün değilse. yani tehdite karşı meydan okuma oluşur.
ilk değerlendirmenin değiştirilmesine reappraisal( yeni değerlendirme denir.)

Facebook Yorumları