Tahmini okuma süresi: 2 dakika
  • Damar açıklığı manasına gelir. (Bkz; Lakuna) (Bkz; vazorum)
  • Lacuna vasorum, uyluk kemiği bölgesine besin sağlayan kan damarları ve sinirler için anatomik bir geçittir. Kasık ligamentinin altında bulunur ve subinguinal hiatusun bir parçasıdır.

Anatomi

Anterior olarak, inguinal ligament ve dorsal olarak pubisin üst kenarı ile sınırlanmıştır. Yan sınır, onu Lacuna musculorum’dan ayıran Arcus iliopectineus’tur. Lacuna vasorum’un medial sınırı ligamentum lacunare’dir.

Lacuna vasorum’da bulunan yapılar:

  • Dış iliyak arter veya femoral arter
  • Dış iliyak ven veya femoral ven
  • Genitofemoral sinirin Ramus femoralis
  • Ek olarak, lenf düğümleri (Rosenmüller lenf düğümü dahil) ve lenfatik damarlar vardır. Lacuna vasorum’un çoğu yağ ve bağ dokusu ile doludur. Lacuna vasorum’un medial kısmına annulus femoralis de denir. Transversalis fasyanın bir parçası olan femoral septum tarafından kapatılır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Klinik

Femoral damarlar ve laküner ligament arasında yer alan femoral halka, femoral herniler için potansiyel bir kırık portalıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları