Latince’de “lakuna”, “boşluk” veya “lakuna” anlamına gelirken “muskulorum”, “kaslar” ile ilgilidir. Birlikte esasen “kaslardaki bir boşluğa” atıfta bulunurlar.

Kas açıklığı anlamına gelir. (Bkz; Lakuna) (Bkz; muskulorum)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Yeri: Lacuna musculorum üst uyluğun ön tarafında, inguinal ligamanın hemen altında yer alır.

Kenarlıklar:

Önde ve Üstünde: İnguinal ligaman.
Medial: Rektus abdominis kasının yan kenarı.
Yan tarafta: İliopsoas kası.

İçindekiler:

Lacuna musculorum’dan geçen başlıca yapılar iliopsoas kası ve femoral sinirdir.
Lacuna musculorum, yakındaki Lacuna vasorumdan (vasküler lakuna) ayırt edilir. Lacuna musculorum’un medialinde yer alan Lacuna vasorum, femoral arter, femoral ven ve bazı lenfatik damarların inguinal ligamanın altından geçtiği yerdir.

Klinik Özellikleri ve Etkileri:

Femur Fıtığı:

  • Lacuna Vasorum’un klinik olarak en anlamlı anlamı femoral fıtıklarla birlikteliğidir.
  • Femoral fıtık, Lacuna Vasorum’un medialinde yer alan bir boşluk olan femoral kanaldan dışarı çıkar.
  • Femoral fıtıklar kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.
  • Klinik olarak inguinal ligamanın altında ve pubik tüberkülün lateralinde bir şişlik ele gelebilir.
  • Bu fıtıklar boğulma riskinin yüksek olması nedeniyle özellikle endişe vericidir.

Damar Erişimi:

Lacuna Vasorum femoral arter ve ven için kateterizasyon, anjiyografi veya merkezi venöz erişim gibi çeşitli tıbbi prosedürler için erişilebilen bir yol sağlar.
Femoral sinirin yakınlığı göz önüne alındığında, işlemler sırasında sinir yaralanmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Lenfatikler:

Lenf düğümleri ve damarları da Lacuna Vasorum’dan geçer. Bu düğümlerin şişmesi veya genişlemesi (genellikle femoral veya kasık düğümleri olarak adlandırılır) enfeksiyonların, malignitelerin veya diğer patolojilerin göstergesi olabilir.

Ayırıcı tanı:

Kasık bölgesindeki bir kitleyi incelerken kasık fıtığı ile femoral fıtık arasında ayrım yapmak önemlidir; ikincisi Lacuna Vasorum’a bitişik femoral kanal yoluyla daha inferomedial olarak ortaya çıkar.

Radyolojik Özellikleri:

Kontrastlı Anjiyografi:

Bu, kan damarlarını görselleştirmek için kontrast maddenin enjekte edildiği radyolojik bir tekniktir. Lacuna Vasorum bağlamında bu yöntem femoral arter ve venin açıklığını, anatomisini ve potansiyel anormalliklerini gösterebilir.

Ultrason (ABD):

Femoral arter ve venin akış dinamiklerini değerlendirmek için sıklıkla vasküler değerlendirmede, özellikle Doppler ultrasonda kullanılır.
Aynı zamanda dinamik doğası nedeniyle şüpheli femoral fıtıklarda ilk basamak görüntülemedir ve zorlanma veya Valsalva manevrası sırasında görüntülemeye olanak tanır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):

Bu yöntemler Lacuna Vasorum bölgesinin ayrıntılı kesitsel görüntülemesini sağlayabilir.
Vasküler patolojileri (örneğin ateroskleroz, anevrizmalar) veya yumuşak doku anormalliklerini (örneğin femoral fıtıklar, lenfadenopati) tanımlayabilirler.
BT anjiyografi (BTA) ayrıntılı damar haritalaması sağlayabilir.

Lenfografi:

Lenfatiklerin de Lacuna Vasorum’dan geçtiği göz önüne alındığında, özellikle lenfatik tıkanıklıktan şüphelenildiğinde veya bazı kanserlerde sentinel lenf düğümleri değerlendirilirken lenfatik akışı değerlendirmek için lenfosintigrafi gibi görüntüleme çalışmaları yapılabilir.

Patolojik Belirtiler:

Femoral Fıtık: Görüntülemede femoral fıtık, femoral venin alt kısmında, femoral kanaldan çıkıntı yapan yumuşak doku kitlesi olarak görünebilir.
Vasküler Anormallikler: Femoral arterdeki darlık, tıkanıklıklar veya anevrizmalar çeşitli görüntüleme yöntemleriyle görüntülenebilir.

Tarih

İlk kez MS 2. yüzyılda Yunan anatomist Galen tarafından tanımlandığı düşünülüyor. Galen buna “kas deliği” anlamına gelen “foramen Musclee” adını verdi.

Galen’in zamanından bu yana geçen yüzyıllarda lacuna muskularum diğer birçok anatomist tarafından incelenmiştir. Ancak 19. yüzyıla kadar uyluk anatomisindeki rolü tam olarak anlaşılmamıştır.

1832 yılında Fransız anatomist François Cloquet, lakuna muskularumu ayrıntılı olarak tanımladığı bir makale yayınladı. Cloquet ayrıca lacuna muskularumdan geçen küçük bir geçit olan femoral kanalı da tanımladı.

Femoral kanal, femoral arter, femoral ven ve femoral sinir dahil olmak üzere birçok önemli yapıyı içerir. Bu yapıların tümü uyluk ve bacağa kan temini ve sinir temini için gereklidir.

Bugün lakuna müskülerum anatomistler ve cerrahlar tarafından iyi anlaşılmıştır. Uyluk anatomisinin önemli bir parçasıdır ve bacağa kan ve sinir beslemesinde hayati bir rol oynar.

Lakuna müskülerum ayrıca femoral fıtık, femoral arter tıkanıklığı ve femoral sinir sıkışması dahil olmak üzere bir dizi tıbbi duruma da neden olmuştur. Lacuna muskularumun anatomisinin ve fonksiyonunun daha iyi anlaşılması, bu durumların tanı ve tedavisinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak:

  1. Lewis, C. T., & Short, C. (1879). A Latin dictionary. Oxford: Clarendon Press.
  2. Dorland, W. A. (2007). Dorland’s illustrated medical dictionary (31st ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier.
  3. Drake, R. L., Vogl, A. W., & Mitchell, A. W. (2015). Gray’s anatomy for students (3rd ed.). Elsevier.
  4. Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. (2013). Clinically Oriented Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins.
  5. Palastanga, N., & Soames, R. (2012). Anatomy and human movement: structure and function (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
%d