Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Psikiyatri hastanesi veya ruh sağlığı tesisi gibi yapılandırılmış, organize bir ortamda ruh sağlığı bakımı ve tedavisi sağlama uygulamasını ifade eder. Zaman içinde gelişen çeşitli yaklaşımlar ve felsefelerle birlikte uzun bir geçmişe sahiptir. Kurumsal psikiyatri, sosyal, politik ve bilimsel faktörlerden ve ruh sağlığı ve hastalık anlayışından etkilenerek birkaç önemli değişiklik geçirmiştir.

Kurumsal psikiyatrinin temel yönleri:

Psikiyatri hastaneleri ve akıl hastaneleri: Psikiyatri hastaneleri ve akıl hastanelerinin gelişimi kurumsal psikiyatrinin başlangıcını oluşturmuştur. Bu kurumlar başlangıçta akıl hastalığı olan bireylere bakım ve sığınak sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak zamanla bu tesislerin çoğu aşırı kalabalıklaştı ve kötü yönetilerek insanlık dışı koşullara ve etkisiz tedaviye yol açtı.

Ahlaki tedavi: 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında, ruh sağlığı hizmetlerinde “ahlaki tedavi” olarak bilinen yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Fransa’da Philippe Pinel ve İngiltere’de William Tuke tarafından öncülük edilen bu yaklaşım, hastalara nezaket, şefkat ve haysiyetle davranmanın önemini vurguluyordu. Ahlaki tedavi, zihinsel refahı teşvik etmek için yapılandırılmış bir günlük rutin, mesleki terapi ve boş zaman aktiviteleri sağlamayı içeriyordu.

Tıbbi model ve biyolojik psikiyatri: Tıbbi psikiyatri modeli, sinirbilimdeki ilerlemeler ve ruhsal bozukluklar için yeni ilaçların keşfedilmesiyle 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında önem kazanmaya başladı. Bu yaklaşım, akıl hastalığının biyolojik ve fizyolojik yönlerini vurgulamış ve elektrokonvülsif terapi (EKT) ve psikofarmakoloji gibi çeşitli tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Kurumsuzlaştırma: 20. yüzyılın ortalarından itibaren, hastaların psikiyatri hastanelerinden toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine taşınmasını içeren kurumsuzlaştırmaya doğru önemli bir kayma olmuştur. Bu hareket, etkili psikiyatrik ilaçların geliştirilmesi, bazı kurumlardaki insanlık dışı koşullarla ilgili endişeler ve medeni haklar ve hasta özerkliğine yapılan vurgunun artması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmıştır.

Toplum psikiyatrisi: Kurumsuzlaştırma yönündeki hareket, bireyin içinde bulunduğu toplum ve sosyal çevre bağlamında ruh sağlığı hizmeti sağlamaya odaklanan toplum psikiyatrisinin gelişmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım sosyal destek, rehabilitasyon ve önleyici bakımın önemini vurgular ve hastanın iyileşmesini desteklemek için birlikte çalışan ruh sağlığı profesyonellerinden oluşan multidisipliner bir ekibi içerir.

Güncel eğilimler: Günümüzde kurumsal psikiyatri, kanıta dayalı, hasta merkezli bakım sağlamaya odaklanarak gelişmeye devam etmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edilmesine ve ruh sağlığının daha geniş sosyal belirleyicilerinin ele alınmasına giderek daha fazla vurgu yapılmaktadır. Buna ek olarak, ruh sağlığı sistemlerinin ve uygulamalarının şekillendirilmesinde ruhsal hastalık deneyimi yaşayan bireylerin dahil edilmesinin önemi giderek daha fazla kabul görmektedir.

Kurumsal psikiyatri, akıl hastalığının değişen anlayışıyla ve devam eden etkili tedavi ve şefkatli bakım arayışıyla şekillenen karmaşık ve çeşitli bir tarihe sahiptir. Zaman içinde ruh sağlığı hizmetlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da, ihtiyacı olan tüm bireylerin kaliteli bakıma erişimini sağlamada zorluklar devam etmektedir.

Facebook Yorumları