Sinonim: Xenogeneous, Xenogen, heterologous, heterolog.

Antik Yunancadaki anlamları:

  • Farklı türdeki bir bireye ait,
  • Yabancı bir bedenden kaynaklanan. (Bkz; Ksen-o-jen)
%d