Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: chronic, chronisch, chronick.

Antik Yunancadaki χρόνος (khrónoszaman)’dan türeyen χρονικός (khronikószamanın) Latincede chronicusdiye ifade edilmiştir. Eski Fransızcadaki cronikeyoluyla dilimize geçmiştir. Anlamları:

  1. Uzun süredir devam eden bir probleme ait,
  2. Yavaş veya uzun sürede iyileşen,
  3. Uzun süren veya yavaş iyileşen bir acıdan muzdarip olan kişiye ait,
  4. Bağımlılık veya alışkanlık,
SayıTekilÇoğul
Hal/ Cins.Mas.Fem.NötrMas.Fem.Nötr
Nominatifchronicuschronicachronicumchronicīchronicaechronica
Genitifchronicīchronicaechronicīchronicōrumchronicārumchronicōrum
Datifchronicōchronicōchronicīs
Akusatifchronicumchronicamchronicumchronicōschronicāschronica
Ablatifchronicōchronicāchronicōchronicīs
Vokatifchronicechronicachronicumchronicīchronicaechronica
Facebook Yorumları