Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), chronische lymphatische Leukämie (CLL).

B bağışıklık hücrelerinden oluşmuş, az kötü huylu NonHodgkin lenfom tipi bir lösemi türüdür. (Bkz; Kronik) (Bkz; lenf-o-sitik ) (Bkz; lösemi)

 • Kişide başlarda herhangi bir belirti olmazken, daha sonraları ağrısız lenf düğümlerinin şişmesi, yorgunluk, ateş, kilo kaybı gözlemlenir.
Kaynak: https://imagebank.hematology.org/getimagebyid/2046?size=3

1)Genetik

Hastaların %90’ında Philadelphia kromozomuna rastlanır.

2)Teşhis

2.1. Kan tahlili
 • Kan hücrelerinin mikroskop ile incelendiği zaman, basket hücrelerine rastlanır.
 • Diferansiyel kan testinde lökositlerin fazla olduğunu, monoklonal B lenfositoz gözükür.
  • 3 aydan fazla bir süre içinde periferik kanda B lenfosit sayısı ≥5.000/µL (>5 G/L) olmalıdır.
 • Akış sitometrisi ile B hücreleri arasındaki zincirleşmenin tespiti; κ- veya λ zinciri.
 • İmmünfenotip incelemesi;  CD19, CD20 ve CD23 B antijenlerin tespiti,
 • Kemik iliği infiltrasyonunda sitopeni tespiti.
 • ß2-Mikroglobulin, direkt Coombs-Test, Viroloji.
2.2. Kemik iliği muayenesi
2.3. Sitogenetik

FISH muayenesi.

2.4. Toraks röntgeni

Hilyer/Mediastinal etkilenme var mı diye kontrol edilmelidir.

3)Tedavi

 • Hastalığın ilk aşamalarında (3. evreye kadar) tedavi uygulanmaz, müşahede altında tutulur.
 • Kemik iliği nakliyle prensip olarak iyileşme mümkündür.
 • Farmakolojik yaklaşımlar;
  • Purin analoğu (Fludarabin),
  • Alkile maddeler (Klorambusil, Siklofosfamid, Bendamustin)
  • Monoklonal antikor (Örn; Rituksimab, Ofatumumab, Obinutuzumab)
  • Tirozin kinaz inhibitörleri (Ibrutinib)

Facebook Yorumları