Kreatinin, böbrek fonksiyonunun önemli bir göstergesi olması nedeniyle tıp alanında büyük ilgi gören bir atık metabolittir. Bu makalede kreatinin kimyasal yapısı, fizyolojik önemi ve böbrek sağlığının değerlendirilmesindeki özel önemi ele alınmaktadır.

“Kreatinin” terimi, metabolize edildiği bileşik olan “kreatin” sözcüğünden türetilmiştir. Kreatinin kökleri, muhtemelen kas dokusundaki birincil varlığı nedeniyle “et” anlamına gelen Yunanca “kreas” kelimesine dayanmaktadır. “İnin” son eki, kreatinin bir türevi olarak durumunu gösterir.

Kimyasal Doğası

Kimya alanında kreatinin, asit kreatinin Laktam olarak da bilinen temel amidi olarak tanımlanır. Kreatin vücutta, özellikle kas hücrelerinde doğal olarak bulunan bir bileşiktir. Kreatin kas aktivitesi sırasında metabolize edildiğinden atık yan ürün olarak kreatinin üretir. Kreatin ve kreatinin arasındaki bu metabolik ilişki özellikle egzersiz ve kas gelişimi gibi bağlamlarla ilgilidir.

Farmakodinamik

Farmakodinamik olarak kreatinin, bir ilacın olduğu gibi bir reseptöre bağlanma veya bir enzimi inhibe etme gibi biyolojik bir etkiye sahip değildir. Birincil faydası, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için tanısal bir biyobelirteç olarak gelir. Kan dolaşımındaki yüksek seviyeler, tıbbi müdahale gerektirebilecek böbrek fonksiyonunun bozulduğunun bir göstergesi olabilir.

Farmakokinetik

 • Üretme: Kreatinin vücut tarafından kas kütlesine ve metabolizmaya bağlı olarak oldukça sabit bir oranda sürekli olarak üretilir.
 • Dağıtım:Kreatinin oluştuktan sonra kan dolaşımına salınır ve böbrekler tarafından filtrelenene kadar orada dolaşır.
 • Eliminasyon: Böbrekler kreatinini kan dolaşımından etkili bir şekilde filtreler ve ardından idrarla atılır. Böbrekler bu konuda son derece verimli olduğundan, kandaki kreatinin seviyeleri genellikle böbrek fonksiyonunun iyi bir göstergesidir.

Endikasyonlar

Kreatinin kendisi herhangi bir durumu tedavi etmek için kullanılmaz, daha ziyade aşağıdakiler için bir gösterge görevi görür:

 • Böbrek Fonksiyonu: Birincil endikasyon olarak yüksek seviyeler, böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere akut veya kronik böbrek bozukluklarına işaret edebilir.
 • Kas Metabolizması: Sporcularda veya yüksek kas kütlesine sahip bireylerde olduğu gibi belirli durumlarda, kreatinin seviyeleri böbrek fonksiyonundan ziyade kas metabolizmasını yansıtabilir.
 • İlaç Dozajının Ayarlanması: Bazı durumlarda, metabolize edilen veya böbrekler tarafından atılan ilaçların dozajını ayarlamak için kreatinin seviyeleri kullanılabilir.
 • Teşhis Prosedürleri: Bazen kreatinin seviyeleri, kontrast boyalarla yapılan görüntüleme çalışmaları gibi böbrekleri potansiyel olarak etkileyebilecek belirli teşhis prosedürlerinden önce değerlendirilir.

Biyobelirteç

Kreatinin, böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesinde bir biyobelirteç olarak en önemli uygulamasını bulmuştur. Böbrekler kandaki kreatinin gibi atık ürünleri filtreleyerek idrar yoluyla dışarı atar. Bu nedenle kandaki kreatinin seviyeleri, böbreklerin filtreleme işlevini ne kadar iyi yerine getirdiğine dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Normal Kreatinin Değerleri

Genel olarak kreatinin için ortalama normal değerler 0,6 ila 1,3 mg/Dl arasındadır. Bu değerler diğer faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet ve kas kütlesine bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesinde temel ölçüm görevi görürler.

Kreatinin ve Böbrek Yetmezliği

Kreatinin düzeyleri 2,0 mg/Dl’yi aştığında, bu genellikle böbrek yetmezliğine işaret eder. Böbrek yetmezliği, böbreklerin kan dolaşımındaki atıkları etkili bir şekilde filtrelemediği anlamına geldiğinden acil müdahale gerektiren ciddi bir tıbbi durumdur.

Özel Durumlar: Sporcular ve Kreatinin Düzeyleri

İlginç bir şekilde, sporcularda veya ağır sporlarla uğraşan bireylerde bazen yüksek kreatinin seviyeleri gözlemlenir. Bu öncelikle hızlı kas metabolizmasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda, yüksek seviyeler mutlaka böbrek yetmezliğine işaret etmeyebilir ancak daha ziyade yoğun fiziksel aktivite nedeniyle artan kreatin metabolizma hızının yansımasıdır.

Tarih

Erken Keşif

Kreatinin ilk olarak 19. yüzyılın başlarında bilim adamlarının kas metabolizması ve boşaltım ürünlerini incelemeye başlamasıyla keşfedildi. Kısa süre sonra kaslara enerji sağlanmasında önemli bir rol oynayan kreatinin parçalanmasından üretilen atık bir metabolit olduğu anlaşıldı.

Kreatinin ilk kez 1886’da Alman doktor Max Jaffé tarafından tanımlandı. Bunu böbrek hastalığı olan hastaların idrarında buldu. “Kreatinin” terimi, 1898’de Alman kimyager Emil Fischer tarafından icat edildi.

Tıp Bilimindeki Rolü

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bilim adamları, kreatinin’in böbrek fonksiyonunu değerlendirmede oynayabileceği önemli rolü anlamaya başladı. Araştırmalar, kreatinin sabit bir oranda üretildiğinden ve yalnızca böbrekler tarafından elimine edildiğinden, düzeylerinin böbrek fonksiyonunun doğru bir ölçümünü sağlayabileceğini ortaya çıkardı.

Klinik Uygunluk ve Tanısal Fayda

20. yüzyıl boyunca kreatinin’in klinik önemi önemli ölçüde arttı. Kan ve idrardaki kreatinin düzeylerini ölçmeye yönelik testler geliştirildi ve bunlar, böbrek sağlığının değerlendirilmesinde standart teşhis araçları haline geldi. Yıllar geçtikçe analizler daha karmaşık hale geldi ve daha doğru ve daha hızlı değerlendirmelere olanak sağladı.

Son Gelişmeler
Son yıllarda odak noktası, genellikle diğer faktörlerin yanı sıra kreatinin ölçümlerini de içeren glomerüler filtrasyon hızı (GFR) gibi böbrek fonksiyonuna yönelik daha kapsamlı ölçümlere doğru biraz kaymıştır. Bununla birlikte kreatinin böbrek tanısında temel taş olmaya devam etmektedir.

Kaynak:

 1. Levey, A. S., Becker, C., & Inker, L. A. (2015). Glomerular filtration rate and albuminuria for detection and staging of acute and chronic kidney disease in adults: a systematic review. Journal of the American Medical Association, 313(8), 837–846.
 2. Herget-Rosenthal, S., Pietruck, F., & Volbracht, L. (2007). Serum creatinine: marker and maker of kidney injury. Nephrology Dialysis Transplantation, 22(12), 3283–3285.
 3. Levey, A. S., Becker, C., & Inker, L. A. (2015). Glomerular filtration rate and albuminuria for detection and staging of acute and chronic kidney disease in adults: a systematic review. Journal of the American Medical Association, 313(8), 837–846.
 4. Stevens, L. A., & Levey, A. S. (2009). Measured GFR as a confirmatory test for estimated GFR. Journal of the American Society of Nephrology, 20(11), 2305–2313.
%d