Tahmini okuma süresi: 3 dakika
 • Latince; cortex kelimesinden gelir.bir glukokortikoid grubundan olan steorid hormondur.
 • Ön hali kortizondur.
 • Hücre çeperindeki fosfolipid tabakasında geçirgendir.
 • Sitoplazmatik rezeptörlere bağlanır.
 • Stresin oluşmasıyla yakından ilişkilidir.

Kimyasal yapı

Kortizol, C21H30O5 moleküler formülüne ve 362.47 g / mol molar kütleye sahiptir.

Etki mekanizması

 • Kortizol ve öncü madde olan kortizon, kan şekeri seviyelerini artırabildikleri için glukokortikoidler olarak da bilinir. Kortizol, katabolik metabolik süreçleri aktive eder ve vücuda yeterli glikoz sağlar.
 • Aynı zamanda bir dizi başka metabolik sürece de müdahale eder, örn. kemik oluşumunun yanı sıra yağ dokusu ve protein metabolizmasına dönüşür.
  • Lipolizi aktive eder.
 • Kortizol ayrıca düşük aldosteron benzeri etkiye sahiptir ve fonksiyonel adrenal kortikal doku eksikliği varsa değiştirilmelidir.
 • Kortizolün bir diğer önemli etkisi, immünolojik süreçlere katılımıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, lökositlerin, eritrositlerin ve trombositlerin üretimini ve dağıtımını etkiler. Hormonun immünosüpresif özellikleri vardır (örneğin, transkripsiyon faktörü NF-κB’yi inhibe ederek) ve vücuttaki enflamatuar reaksiyonları azaltmak için sıklıkla tıpta kullanılır.
 • Kortizol ayrıca karaciğerdeki aminotransferaz genlerinin ve fosfoenolpiruvat karboksıkinaz geninin transkripsiyonunu da uyarır.
 • Kortizol insanlar ve daha yüksek hayvanlar için hayati öneme sahiptir ve katekolaminlerle birlikte önemli bir stres hormonudur. Stresli durumlarda kortizol üretiminde keskin bir artış olur. Kortizol sistemi, katekolamin sisteminden daha yavaş tepki verir.

Kortizol, adrenal korteksin zona fasikülatasında üretilir. Kortizol üretimi, hipofiz bezi tarafından ACTH hormonu ve bir seviye daha yüksek olan hipotalamusta kortikotropin salgılayan hormon (CRH) tarafından uyarılır.

Vücuttaki normal kortizol seviyesi sirkadiyendir. Hormon sürekli değil, pulsatildir, yani. günde 7-10 defa toplu halde serbest bırakılır. Bununla birlikte, kortizol tek taraflı olarak sirkadiyen ritme bağlı değildir, ancak kendisini etkilediği görülmektedir. Kortizol üretimi gece boyunca keskin bir şekilde düşer. Sabahları kortizol seviyelerinde keskin bir artış olur. Bu nedenle adrenal fonksiyonu kontrol etmek için günlük kortizol profili belirlemek gereklidir.

Labor

Kortizol değerleri laboratuvarda kan serumu, tükürük ve idrarda belirlenebilir. Günlük ritim ve kan alma sırasında oluşabilecek herhangi bir stres reaksiyonu nedeniyle yorumları zordur. Yetişkinler için referans değerler:

 • Sabahlar (07:00 – 10:00): 4,8 – 19,5 µg / dl (133 – 537 nmol / l)
 • Öğleden sonra (16:00 – 20:00): 2,5 – 11,9 µg / dl (68 – 327 nmol / l)
 • gece (gece yarısı): 1.8 µg / dl (50 nmol)
 • Kural olarak, deksametazon supresyon testi, ACTH stimülasyon testi veya CRH testi gibi fonksiyonel testler yapılır.

Klinik

Kortizol seviyelerinde bozukluklar

1)Hipokortizolizm

 • Kortizol üretimi azalırsa, hipokortizolizmden söz edilir. Çeşitli nedenlere sahip olabilen yetersiz adrenal bezin bir parçası olarak ortaya çıkar. Birincil adrenal yetmezliğe Addison hastalığı denir. Kendini özellikle yapıyor aşağıdaki semptomlar ve klinik belirtilerle fark edilir:
  • Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Hipoglisemi
  • Deri ve el oluklarının hiperpigmentasyonu

2)Hiperkortizolizm

Kortizol düzeyindeki artışın tersi durumda, Cushing sendromu (tip 1) olarak da bilinen hiperkortizolizm vardır. Semptomları arasında gövde obezitesi, dolunay yüzü, kilo alımı, kas kütlesinde azalma, osteoporoz, arteriyel hipertansiyon ve hiperglisemi bulunur.

Ağır travma geçirmiş yoğun bakım hastalarında bile genellikle yüksek kortizol seviyeleri vardır ve bu da karbonhidrat metabolizmasının bozulmasına neden olabilir.

Tarih

1936 ile 1940 arasında öncü madde kortizon birkaç çalışma grubu tarafından izole edildi ve farklı bir şekilde adlandırıldı: Wintersteiner tarafından “bileşik F”, Reichstein tarafından “Fa maddesi” ve Kendall çevresindeki çalışma grubu tarafından “bileşik E” olarak. Daha sonraki kortizol veya hidrokortizon, 1937 / 38’de Reichstein tarafından üretildi.

Facebook Yorumları