Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: concha, conca.

Antik Yunancadaki κόγχη (kónkhē, konkhē) ‘kabuk, midye”den türemiştir. Latincedeki anlamları:

  1. İki kabuklu, iki ağızlı, midye, yumuşakça,
  2. İstiridye kabuğu, inci istiridyesi,
  3. Yağ, merhem, tuz v.b. saklama kabı.
  4. Vaftiz su kabı,
  5. Deniz salyangozu kabuğu,
  6. Çıkıntı, boynuzcuk.
HalTekilÇoğul
nominatifconchaconchae
genitifconchaeconchārum
datifconchaeconchīs
akusatifconchamconchās
ablatifconchāconchīs
vokatifconchaconchae
Kaynak: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/26/15/54/sea-1162744_960_720.png
Kaynak: https://www.safepub.com/app/webroot/images/seashell.jpg
Facebook Yorumları