Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: concha, conca.

Antik Yunancadaki κόγχη (kónkhē, konkhē) ‘kabuk, midye”den türemiştir. Latincedeki anlamları:

  1. İki kabuklu, iki ağızlı, midye, yumuşakça,
  2. İstiridye kabuğu, inci istiridyesi,
  3. Yağ, merhem, tuz v.b. saklama kabı.
  4. Vaftiz su kabı,
  5. Deniz salyangozu kabuğu,
  6. Çıkıntı, boynuzcuk.
Hal Tekil Çoğul
nominatif concha conchae
genitif conchae conchārum
datif conchae conchīs
akusatif concham conchās
ablatif conchā conchīs
vokatif concha conchae
Kaynak: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/26/15/54/sea-1162744_960_720.png
Kaynak: https://www.safepub.com/app/webroot/images/seashell.jpg
Facebook Yorumları