Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latincedeki condēnsātiō, condēnsātiōnem‘dan türeyen kelime yoğunlaşma anlamına sahiptir. Diğer anlamları;

  1. Yoğunlaşma süreci, bir gazın sıvıya geçmesi,
  2. (kimya) iki maddenin tepkimeye girerek aniden su kaybedip daha küçük moleküle dönüşmeleridir.
Kaynak: http://www.sciencekids.co.nz/images/facts/watercycle700.jpg

Yoğunlaşmada, maddeler gaz halinden toplanma halindeki sıvı haline geçer. Buharlaşma ya da kaynamanın tam tersidir. Yoğuşma, örneğin su buharı soğuk bir yüzeye çarptığında gerçekleşir. Isı açığa çıkar, yüzey buğulanır ve damlalar oluşur.


Yoğunlaşma, maddelerin gaz halinden toplanma halindeki sıvı haline geçtiği fiziksel bir süreçtir. Buharlaşma ve kaynamanın tam tersidir.

Bu süreçte, su gibi moleküller kendilerini bir yüzeye, damlacıklara veya bir sıvıya bağlar. Yoğuşma olarak adlandırılan bir madde oluşur.

Yoğuşma, günlük hayatta genellikle yüksek nemli hava soğuk bir yüzeyle karşılaştığında görülür. Örneğin banyoda, mutfakta, bir tavanın kapağında, soğuk bir tatlı içecek kutusunun yüzeyinde veya kışın bir araba bir tünele girdiğinde. Geceleri sıcaklık düştüğü için bitkilerin yapraklarının yüzeyinde çiy oluşur.

Yoğunlaşma basit bir deneyle gösterilebilir. Bazı buz küpleri su ile birlikte bir bardağa konur. Kısa bir süre sonra bardağın dışı buğulanır ve damlalar oluşur.

Buharlaşmanın aksine ortam soğumaz, ancak ısı açığa çıkar ve sıcaklık artar. Bunun nedeni moleküllerin yüzeye bağlandıklarında enerji kaybetmeleridir.

Yoğuşma, iyi yalıtılmamış evlerde bir sorundur. Soğuk duvarlar ve yüzeyler suyun yoğunlaşmasına yol açar ve küf oluşumunu destekler.

Etkileyen faktörler

  • Yoğuşma, havadaki molekül konsantrasyonu yüksek olduğunda, örneğin nem oranı yüksek olduğunda meydana gelme eğilimindedir.
  • Düşük sıcaklıklar yoğuşmayı teşvik eder. Tersine, yüksek sıcaklıklar buharlaşmayı ve kaynamayı teşvik eder.
  • Basınç ne kadar yüksekse, yoğuşma o kadar kolay gerçekleşir. Basınç, moleküllerin konsantrasyonunu artırır ve sıcaklığı düşürür.
  • Havadaki aerosoller yoğuşma çekirdeği olarak hareket eder ve yoğuşmayı teşvik eder.

İlaç endüstrisinde

Yoğunlaşma, sıvıların ayrıştırılması veya konsantrasyonu gibi her türlü damıtma işlemi için gereklidir.

Yoğunlaşan su korunmaz, bu da ilaçların depolanmasında sorun yaratabilir.

Facebook Yorumları