Kolokolik refleks, gastrointestinal sistemde kolonik hareketliliğin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynayan intrinsik bir reflekstir. Kolonun bir bölümünün kasılmasının bitişik bir bölümde daralmaya neden olduğu olguyu ifade eder. Gastrokolik refleks gibi mide karşılıklarına göre daha az tartışılsa da kolokolik refleks, bağırsak içeriğinin etkin yönetiminde kritik bir bileşendir. Bu makale, etimolojisinden başlayarak, mekanizmasını ve fizyolojik ilişkisini araştırarak ve klinik sonuçlarıyla sonuçlanarak kolokolik refleksin inceliklerini araştırmayı amaçlamaktadır.

“Kolokolik refleks” terimi, kolonla ilgili olan “colo-” ön ekinden ve istemsiz bir fizyolojik tepkiyi ifade eden “refleks” kelimesinden türetilmiştir. Bu bağlamda terim, kolonun farklı bölümlerinde meydana gelen bir refleksi tanımlar.

Hareket mekanizması

Kolokolik refleks, esas olarak, gastrointestinal sistemin astarına gömülü karmaşık bir sinir ağı olan enterik sinir sistemi tarafından aracılık edilir. Enterik sinir sistemi bir dereceye kadar otonom olarak çalışır ancak otonom sinir sistemi tarafından modüle edilir. Bir kolon segmenti kasıldığında, enterik sinir sistemi içindeki ara nöronlar komşu segmentlere sinyal göndererek bunların koordineli bir şekilde kasılmasına neden olur.

Fizyolojik Uygunluk

Kolokolik refleksin birincil işlevi, dışkı materyalinin kalın bağırsaktan rektuma doğru itilmesine yardımcı olmaktır. Bu refleks, peristaltik dalgaların başlatılmasında ve sürdürülmesinde, bağırsak içeriğinin hareketini kolaylaştıran düz kas katmanlarının koordineli kasılması ve gevşemesinde ayrılmaz bir rol oynar. Sonuç olarak, kolokolik refleks bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Klinik Etkiler

Kolokolik refleksin anlaşılması, çeşitli gastrointestinal bozuklukların tedavisinde çok önemli olabilir. Kronik kabızlık veya belirli kolonik eylemsizlik durumlarında refleks bozulabilir ve prokinetik ajanlar gibi tıbbi müdahaleler veya ciddi vakalarda cerrahi rezeksiyon gerekebilir. Tersine, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlarda aşırı aktif kolokolik refleks, ishal ve karın rahatsızlığı semptomlarına katkıda bulunabilir.

Kolokolik refleks, gastrointestinal sistem içinde hayati önem taşıyan ancak çoğunlukla yeterince takdir edilmeyen bir mekanizmadır. Kolon hareketliliğini teşvik eden ve dışkı maddesinin hareketini kolaylaştıran bu refleks, gastrointestinal sağlığın korunması için gereklidir. Bu alanda araştırmalar devam ettikçe refleksin daha derinlemesine anlaşılması, mide-bağırsak bozukluklarının daha etkili tedavilerine yol açabilir.

Tarih

Kolokolik refleks, yiyeceğin kolonda hareket etmesine yardımcı olan bir reflekstir. İlk kez 1899’da İngiliz fizyolog Ernest Starling tarafından tanımlandı.

Starling, bir köpeğin kolonunu şişirdiğinde kolonun kasılmalarının arttığını gözlemlediğinde yemeğin sindirim sistemindeki hareketini inceliyordu. Kasılmalardaki bu artışın lokal bir etkiden ziyade refleks bir tepkiden kaynaklandığını da gözlemledi.

Starling bu refleks tepkisini tanımlamak için “kolokolik refleks” terimini icat etti. Kolokolik refleksin sinir sistemi tarafından aracılık edildiğini öne sürdü.

1900’lerin başında diğer araştırmacılar kolokolik refleksi daha ayrıntılı olarak incelemeye başladılar. Refleksin hem parasempatik hem de sempatik sinir sistemleri tarafından aracılık edildiğini buldular.

Parasempatik sinir sistemi kolonun kasılmasını uyarırken, sempatik sinir sistemi kolonun kasılmasını engeller.

Kolokolik refleks normal sindirim için önemlidir. Yiyeceklerin kolondan geçmesine yardımcı olur, böylece besinler emilebilir ve atık ürünler ortadan kaldırılabilir.

  • 1904 yılında Amerikalı fizyolog William Bayliss ve İngiliz fizyolog Ernest Starling kolokolik refleks üzerine bir makale yayınladılar. Makalelerinde refleksin fizyolojik temelini ve normal sindirimdeki rolünü anlattılar.
  • 1929’da Amerikalı fizyolog Walter Cannon, kolokolik refleksin “savaş ya da kaç” tepkisindeki rolü üzerine bir makale yayınladı. Makalesinde Cannon, sempatik sinir sisteminin savaş ya da kaç tepkisi sırasında kolonun kasılmasını nasıl engellediğini anlattı. Bu, vücudun tehlikeyle savaşmaya veya kaçmaya odaklanabilmesi için enerjinin korunmasına yardımcı olur.
  • 1964 yılında Amerikalı fizyolog John Reynolds, kolokolik refleksin kabızlıktaki rolü üzerine bir makale yayınladı. Reynolds makalesinde kolokolik refleksin diyabet ve Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar tarafından nasıl zayıflatılabileceğini anlattı. Bu kabızlığa yol açabilir.
  • Kolokolik refleks, çeşitli faktörlerden etkilenen karmaşık bir reflekstir. Normal sindirim için önemlidir ve savaş ya da kaç tepkisi gibi diğer fizyolojik süreçlerde de rol oynar.

Eğlenceli gerçek: Kolokolik refleks duygusal stresle de tetiklenebilir. Bu nedenle bazı insanlar gergin veya endişeli olduklarında ishal veya kabızlık yaşarlar.

Kaynak

  1. Furness, J. B. (2012). The enteric nervous system and neurogastroenterology. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 9(5), 286-294.
  2. Camilleri, M., Ford, A. C., Mawe, G. M., Dinning, P. G., Rao, S. S., Chey, W. D., … & Spiller, R. (2017). Chronic constipation. Nature Reviews Disease Primers, 3, 17095.
  3. Barbara, G., Feinle-Bisset, C., Ghoshal, U. C., Quigley, E. M., Santos, J., Vanner, S., … & Azpiroz, F. (2016). The intestinal microenvironment and functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology, 150(6), 1305-1318.
%d blogcu bunu beğendi: