Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Mit: “Bilim insanları bizlerden birçok gerçeği saklıyorlar. İlaç şirketleri bizleri hasta edip sonra de tedavi ediyorlar. Aslında sadece gümüş kullanarak birçok hastalığı yenebilirsiniz. Gümüş sizi bilinen tüm bakterilerden temizler, Antibiyotik etkiye sahiptir. Radyoaktiviteye karşı korur. Bakterilerin DNA’sını bozar. Gümüşle ilgili tüm bu gerçekler bizden gizleniyor.”

 
Gerçek: İnsan vücudunun herhangi bir işlevi gerçekleştirmek için gümüşe hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Gümüşün, insan sağlığına etkisi olacak hiçbir faydası bulunmamaktadır. Dahası, bakteriyel enfeksiyonlar ve insan-bakteri etkileşiminde de faydalı olduğu klinik ve bilimsel araştırmalarda gösterilememiştir.
Bilgi-1: Gümüş, atom numarası 47 olan, Latincede “gri, parlayan” anlamındaki argentum sözcüğünden gelen Ag kısaltmasıyla bilinen, yumuşak bir geçiş metalidir. Metaller arasında bilinen en yüksek elektriksel ve ısıl (termal) iletime ve yansıtma gücüne sahiptir.
Bilgi-2: Gümüş, insan vücudunun çalışması için hiçbir gerekliliği ve işlevi bulunmayan bir metaldir. Bazı gümüş satıcılarının iddia ettiği gibi vücut için gerekli olan bir mineral değildir. Gümüş, kendi başına külçe halindeyken toksik (zehirli) olmayışından ötürü çağlar boyunca bilimsel hiçbir geçerliliği olmayan iddiaların kalbinde yer almıştır. Halbuki gümüş tuzları insan için toksik özelliktedir ve solunum sistemi aracılığıyla vücuda dağılarak arjiri (cilt renksizleşmesi) denen hastalığa neden olur. Bu hastalarda deri, gözler ve mukus tabakası mavi-gri bir renge döner. Arjirinin bilinen başka bir etkisi olmadığı için, çoğu kişi ciddi bir hastalık olarak görmez. Fakat arjiri hastalarının derilerinin renk değişikliği çoğu zaman ömür boyu kalıcıdır ve sosyal sorunlara neden olabilir.
Bilgi-3: 21. yüzyıl şarlatanlarının ticari kaygılarla satmaya çalıştıkları “kolloid gümüş”, ufak gümüş parçacıklarının su içerisinde dağıtılması (süspanse edilmesi) sonucu üretilir. Bu şekilde üretilen ve hiçbir işe yaramayan kolloid gümüş, gerek ağızdan hap olarak alınacak şekilde, gerekse de vücuda doğrudan uygulanacak veya enjekte edilecek şekilde pazarlanmaktadır. Her sahte-bilim ve şarlatanlık ürünü gibi, kolloid gümüş de “her derde deva”, “tüm bakteri ve virüsleri öldürücü”, “HIV/AIDS önleyici”, “kansere tek çare” gibi süslü ama tamamen uydurma ve yalan olan başlıklarla pazarlanmaktadır. Hatta prostatı ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları bile tedavi ettiğini iddia eden şarlatanlar bulmak mümkündür.
Bilgi-4: Kolloid gümüşün, tıpkı normal gümüş gibi bilinen ve bilimsel araştırmalarla desteklenen tek bir faydası bile bulunmamaktadır. Dahası, kolloid gümüş külçe gümüş ile gümüş tozu arasında bir yapıya sahip olduğu için, muhtemelen insan için toksik özelliktedir. Ne yazık ki hakkında detaylı çalışmalar bulunmadığı için, bu toksisite düzeyi henüz bilinmemektedir. Fakat bugüne kadar raporlanan bazı vakalarda, kolloid gümüş tüketen insanlarda böbrek hasarı ve nöbetlerle kendini gösteren nörolojik hastalıklara rastlanmıştır.
Bilgi-5: Kolloid gümüş, eğer ki başka ilaçlar tüketiyorsanız da onlarla etkileşime geçerek size zarar verebilecek, son derece tehlikeli olma potansiyeline sahip bir ürünüdür. Penisalamin, kuinolon antibiyotikler, tetrasiklin ve tiroksin içerikli ilaçlar ile etkileştiği ve olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, kesinlikle kullanılmaması gerektiği gibi, eğer ki başka ilaçlar kullanırken tüketiliyorsa derhal doktora başvurulması gerekmektedir.
Bilgi-6: 2010 yılında yapılan, çok kapsamlı bir meta-analiz araştırması, gümüşün tıbbi kullanımının insan sağlığına herhangi bir olumlu etkisi olduğuna dair yeterli veri bulunmadığını göstermiştir. 2012 yılında yapılan sistematik bir araştırma, kolloid gümüş kullanan kremlerin bakteriyel enfeksiyon ve yaralanmaları tedavi etmede kontrol gruplarına göre daha başarısız olduğunu tespit etmiştir. Aynı yıl yapılan 2 ayrı araştırma, kolloid gümüşün yanıklarda da alternatiflere göre daha başarılı olmadığını göstermiştir.
Bilgi-7: Hiçbir ilaç, kimyasal, yiyecek veya içecek çağımızın en güçlü hastalıklarının “nihai” ve “tek” çözümü değildir; asla da olamaz. Eğer ki bir şey “her derde deva” ya da buna yakın bir etiketle satılıyorsa, hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, o ürünün sahte olduğundan emin olabilirsiniz. Kolloidal gümüş de, 1990’larda moda olan sahte-bilim şarlatanlığının günümüze uzanan yansımalarından sadece bir tanesidir.
 
Kaynaklar ve İleri Okuma:
 1. National Center for Complementary and Integrative Health
 2. MayoClinic
 3. QuackWatch
 4. Silver
 5. Medical Uses of Silver
 6. Han TY, Chang HS, Lee HK, et al. Successful treatment of argyria using a low-fluence Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser. International Journal of Dermatology. 2011;50(6):751–753.
 7. Chung IS, Lee MY, Shin DH, et al. Three systemic argyria cases after ingestion of colloidal silver solution. International Journal of Dermatology. 2010;49(10):1175–1177.
 8. Fung MC, Bowen DL. Silver products for medical indications: risk-benefit assessment. Journal of Toxicology and Clinical Toxicology 34:119-26, 1996.
 9. Hori K and others. Believe it or not—Silver still poisons! Veterinary and Human Toxicology 44(5):291-292, 2002.
 10. Brandt D. Argyia secondary to ingestion of homemade silver solution. Journal of the American Academy of Dermatology 53:S105-107, 2005.
 11. Wadhera A, Fung M. Systemic argyria associated with ingestion of colloidal silver. Dermatology Online Journal 11(1):12, 2005.
 12. Aziz Z, Abu SF, Chong NJ (2012). “A systematic review of silver-containing dressings and topical silver agents (used with dressings) for burn wounds”. Burns38 (3): 307–18. doi:10.1016/j.burns.2011.09.020. PMID 22030441
 13. Storm-Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT, Vermeulen H (2010). Storm-Versloot, Marja N, ed. “Topical silver for preventing wound infection”. Cochrane Database Syst Rev (3): CD006478. doi:10.1002/14651858.CD006478.pub2.PMID 20238345
Facebook Yorumları