Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Antik Yunancada χέω (khéōdökmek, boşaltmak) +‎ ᾰ́νη (-ánē, kap adları için sonek) —>Latincede choana

  • Huni veya huni şeklinde bir açıklık; bir infundibulum.
  • (anatomi, zootomi) Burun boşluğunun arkasına doğru nazofarenkse açılan bir çift delik.

Koanalar, burun boşluğunun (cavum nasi) arka, eşleştirilmiş açıklıklarıdır. Alt burun geçişi (Meatus nasi inferior) ve ana burun boşluğu, bunun üzerinden nazofarenkse akar.

Choanen nedir?

Koanalar burun boşluğunun (cavum nasi) arka çift açıklıklarıdır. Bunlar aracılığıyla alt burun pasajı (meatus nasi inferior) veya burun boşluğu nazofarenkse açılır.

Anatomi

Koanalar kafatasının tabanında bulunur. Aşağıdaki şekilde sınırlandırılacaksınız:

  • ön ve alt: palatin kemiğinin yatay laminasından
  • üst ve arka: sfenoidin ön kısmından
  • lateral: sfenoidin pterygoid sürecinin medial laminasından

Vomer, sol ve sağ koanayı ayırır.

Koanal atrezi nedir?

Koanal atrezi (CA), akut solunum sıkıntısından kronik burun tıkanıklığına kadar değişen klinik belirtilerle birlikte, bir (tek taraflı) veya her iki (iki taraflı) koanal açıklığın tıkanmasıyla karakterize, arka hava yolunun konjenital bir anomalisidir.

Koanal stenoz nedir?

Koanal atrezi, koananın tek taraflı veya iki taraflı tam tıkanıklığını ifade eder. Koanal stenozda ise kapanma tam değildir. Vakaların %10-20’sinde CHARGE sendromu görülmektedir.

Facebook Yorumları