Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Sinonim: Coagulase, Koagulase
 • Ayrıca bakınız; Koagulum
 • Koagülaz, fibrinojeni fibrin oluşturmak üzere aktive ederek pıhtı gelişimine neden olan termostabil trombin-benzeri bir maddedir ve üretimi bir test tüpünde stafilokok aşılalanan plazmanın pıhtılaşması ile gösterilebilir. Bu madde hücre tarafından ortama salındığı için “serbest koagülaz” olarak da bilinmektedir.

  bir cam içinde koagülaz reaksiyondan oluşmuş fibrin pıhtılaşmaları.
 • S. aureus‟un hücre duvarında ayrıca “bağlı koagülaz” veya “kümelenme (clumping) faktörü” olarak adlandırılan bir fibrinojen bağlayıcı yüzey reseptörü de bulunur. Bu faktörü taşıyan organizmalar doğrudan plazmanın fibrinojeni ile etkileşerek küme oluşturabildiğinden, lam testi ile gözlenebilir .
 • Özetle; bağlı koagülaz lam testinde bakterinin aglütinasyonu şeklinde, serbest koagülaz ise tüp testinde pıhtı oluşumu şeklinde tespit edilebilir. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında en yaygın tercih edilen koagülaz testi lam testidir. Uygulanması kolay olmakla birlikte, bu faktör S.aureus‟un bazı kökenlerinde olmayabileceğinden ( Örneğin; Staphylococcus epidermidis) lam testi ile negatif sonuç elde edilebilir. Bazen de kümelenme faktörü kapsül polisakkaritleri tarafından maskelenebilmektedir. Bu nedenlerle lam testinin negatif sonuç vermesi halinde doğrulama için tüp testine başvurulması gerekir. Yine de, laboratuvarlar için algoritması oldukça basit olduğundan, S. aureus tanısında koagülaz testleri hızlı bir şekilde ve yüksek bir doğruluk derecesi ile kullanılmaktadır
Koagülaz negatif Stafilokoklar:
 1. S. epidermidis
 2. ? S. haemolyticus
 3. ? S. capitis
 4. ? S. simulans
 5. ? S. hominis
 6. ? S. warneri
 7. ? S. xylosus
 8. ? S. lugdunensis
 9. ? S. saprophyticus
Facebook Yorumları