Tahmini okuma süresi: 3 dakika

c(h)lo(ro)- + benzodiazepine eki –> Clozapine.

Ticari adlar; Clozaril, Leponex, Versacloz, Fazaclo ODT.

 • Klozapin, terapiye dirençli şizofreni tedavisinde ve şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta intihar davranışının uzun süreli azaltılmasında kullanılan atipik nöroleptikler grubundan bir antipsikotik ve depresan etken maddedir.
  • Diğer bir uygulama alanı da Parkinson hastalığında psikozdur.
 • Etkiler, dopamin ve serotonin reseptörlerinin antagonizması dahil olmak üzere merkezi sinir sistemindeki nörotransmiter sistemleri ile etkileşime dayanmaktadır.
  • Dopamin, serotonin, noradrenalin reseptör antagonisti (DSN-RAn), atipik bir antipsikotik maddedir.
 • Tabletler günde bir veya iki kez yemekle veya yemeksiz alınır.
 • En yaygın olası yan etkiler arasında uyuşukluk, depresyon, baş dönmesi, bazı durumlarda kilo alımı, kabızlık, aşırı tükürük salgısı ve hızlı kalp atışı sayılabilir.
  • Klozapin, QT aralığını uzatabilir ve bazen potansiyel olarak yaşamı tehdit eden agranülositoza neden olabilir.
  • CYP450 izoenzimleri için bir substrattır.

Kimyasal

yapı

Klozapin (C18H19ClN4, Mr = 326,8 g / mol) suda hemen hemen çözünmeyen sarı, kristal bir tozdur. Olanzapin (Zyprexa®, jenerikler) ile ilişkili trisiklik ve klorlu dibenzodiazepin ve piperazin türevidir.

çalışma Mekanizması

 • Dopamin 2 reseptörünü bloke ederek; Psikozun pozitif belirtilerini azaltır, affektif belirtileri sabitler.
 • Serotonin 2A rezeptörünün işlevini engelleyerek belirli beyin bölgelerinde dopamin salınımını arttırır. Böylelikle motorik yan etkiler azalır, bilişsek ve affektif belirtilerde iyileşme gözlemlenebilir.
 • Özellikle 5HT2C ve 5HT1A reseptörleriyle olan etkileşimi hastaların bilişsel ve affektif belirtlerinde iyileşme yaratmada katkısı olabileceği düşünülüyor.
 • Yarı ömür 12 saat aralığındadır.

Endikasyonlar

 • Tedaviye dirençli şizofreni
 • Şizofrenik hastalarda veya şizoaffektif bozukluğu olanlarda tekrarlayan intihar meyillini azaltmak için,
 • Tedaviye dirençli bipolar bozukluğu,
 • Şiddete meyilli, agresif, psikozda olan hastalarda ve diğer tedavilere cevap vermeyen diğer zihinsel hastalıklarda.

Uzman bilgilerine göre. Doz ayrı ayrı ayarlanır. Tabletler günde bir veya iki kez yemekle veya yemeksiz alınır. Geri çekilme aşamalı olarak gerçekleşmelidir.

Bazen istenmeyen bir etki olarak tehlikeli agranülositoz ortaya çıkar. Bu nedenle, reçete yazan doktor düzenli olarak kan sayımını kontrol etmelidir. Tıbbi reçeteler “KSK sic” ile işaretlenmelidir (“kan sayımı kontrol edilmiştir”). Not eksikse, eczane, ilgili hekime kontrolün yapılıp yapılmadığını açıklamalıdır.

Kontrendikasyon

 • Aşırı duyarlılık
 • Düzenli kan testi yok
 • Granülositopeni veya agranülositoz öyküsü
 • Bozulmuş kemik iliği fonksiyonu
 • Kontrolsüz epilepsi
 • Alkolik psikoz, sarhoşluk psikozları, ilaç zehirlenmesi, koma durumları
 • Dolaşım çökmesi ve / veya MSS depresyonu
 • Şiddetli böbrek veya kalp hastalığı, miyokardit
 • Akut karaciğer hastalığı, ilerleyici karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği
 • Paralitik ileus
 • Agranülositoza neden olabilecek ilaçlarla kombinasyon
 • İhtiyati tedbirlerin tamamı tıbbi ürün bilgi sayfasında bulunabilir.

Yan etkileri

 1. Salya salgısında artma,
 2. En yaygın olası yan etkiler arasında uyuşukluk, depresyon, baş dönmesi, bazen şiddetli kilo alımı, kabızlık, aşırı tükürük ve hızlı kalp atışı (taşikardi) bulunur. Klozapin, QT aralığını artırabilir ve kalp hastalığı ve nöbetler gibi diğer ciddi yan etkilere neden olabilir.
 3. Bazen ilaç, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden agranülositoza neden olabilir. Geçmişte ölümler bildirildi. Bu nedenle, sağlık mesleği mensupları için bilgilerdeki ilgili ihtiyati tedbirlere dikkatle uyulmalıdır.

Tedaviye başladıktan 18 hafta dolana kadar haftalık kan kontrollerinin yapılması gereklidir.

Facebook Yorumları