Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Clozapine.

Ticari adlar; Clozaril, Leponex, Versacloz, Fazaclo ODT.

Dopamin, serotonin, noradrenalin reseptör antagonisti (DSN-RAn), atipik bir antipsikotik maddedir.

Kaynak: https://rxstars.net/wp-content/uploads/2015/04/Clozaril.jpg

 

1)Endikasyonlar

  • Tedaviye dirençli şizofreni
  • Şizofrenik hastalarda veya şizoaffektif bozukluğu olanlarda tekrarlayan intihar meyillini azaltmak için,
  • Tedaviye dirençli bipolar bozukluğu,
  • Şiddete meyilli, agresif, psikozda olan hastalarda ve diğer tedavilere cevap vermeyen diğer zihinsel hastalıklarda.

2)Çalışma Mekanizması

  • Dopamin 2 reseptörünü bloke ederek; Psikozun pozitif belirtilerini azaltır, affektif belirtileri sabitler.
  • Serotonin 2A rezeptörünün işlevini engelleyerek belirli beyin bölgelerinde dopamin salınımını arttırır. Böylelikle motorik yan etkiler azalır, bilişsek ve affektif belirtilerde iyileşme gözlemlenebilir.
  • Özellikle 5HT2C ve 5HT1A reseptörleriyle olan etkileşimi hastaların bilişsel ve affektif belirtlerinde iyileşme yaratmada katkısı olabileceği düşünülüyor.
3)Yan etkileri
  1. Salya salgısında artma,

Tedaviye başladıktan 18 hafta dolana kadar haftalık kan kontrollerinin yapılması gereklidir.

Facebook Yorumları