Klopidogrel

Sinonim: Clopidogrel

Ticari isimler: Iscover®, Plavix®

Trombosit kümelenmesi engelleyeci bir maddedir. Kümelenme ADP- bağımlı bir reaksiyon olduğundan, adp reseptörü olan  P2Y12-Reseptörlerini inhibe eder.

Kaynak: https://image.slidesharecdn.com/clopidogrelresistance-121208010634-phpapp02/95/clopidogrel-resistance-7-638.jpg?cb=1354928877
Kaynak: https://www.healthline.com/hlcmsresource/images/News/public-policy/090816_plavix_THUMB_LARGE.jpg
Kaynak: https://ar.all.biz/img/ar/catalog/48338.jpeg

 

 

Facebook Yorumları