Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Ticari adlar; Zindaclin.

Lincosamid-Antibiyotikler sınıfından bir anbiyotiktir. Gram pozitif, gram negatif, aerob ve anaerob bakterilere karşı kullanılabilir.

  • Ribozom alt birimlerini etkileyerek bakterinin protein sentezini engeller.

Klindamisin ticari olarak farklı dozaj formlarında mevcuttur. Bu makale kapsüller (Dalacin® C, jenerik) ile oral uygulamaya atıfta bulunmaktadır. Klindamisin 1970 yılından beri ruhsatlandırılmıştır.

Kullanım alanları: 

Klindamisin olarak da bilinen Dalacin, çeşitli enfeksiyon türlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik ilaçtır. Dalacin öncelikle ağızdan veya enjeksiyon yoluyla uygulanırken, belirli durumlar için intravajinal olarak da kullanılabilir.

Dalacin’in intravajinal uygulaması, ilacın bir krem veya fitil formunun vajinaya yerleştirilmesini içerir. Bu uygulama yolu, ilacın vajinal bölgedeki bakteriyel vajinozis veya belirli bakteri türlerinin neden olduğu vajinal enfeksiyonlar gibi enfeksiyonları doğrudan hedef almasını sağlar.

Dalacin’in intravajinal uygulaması, bakterilerin büyümesini engelleyerek ve vajinal akıntı, koku ve kaşıntı gibi ilişkili enfeksiyon semptomlarını azaltarak çalışır. Dalacin’i intravajinal olarak kullanırken bir sağlık uzmanı tarafından sağlanan reçete edilen dozu ve talimatları takip etmek önemlidir.

Dalacin’in yalnızca bir sağlık uzmanının rehberliği ve reçetesi altında kullanılması gerektiğini belirtmek gerekir. Uygun dozu, tedavi süresini belirleyecek ve her bireyin özel durumu için bu ilacın uygunluğunu değerlendireceklerdir.

Kontraindikasyonlar:

Kimyasal

Etki mekanizması

  • Normal dozlarda bakteriostatiksel, yüksek dozlarda bakterizid etki gösterir.
  • Makrolidlere benzer şekilde, bakterilerin ribozomlarındaki translokasyonu inhibe ederek protein sentezini engeller.
  • RNA’nın 50S birimine bağlanır. Oksazolidinon, Pleuromutilin ve makrolid antibiyotikleri ile aynı yere bağlanır.
  • Bağlanması tersinirdir.
  • Lincomisin den daha etkilidir.
Kaynak: https://image.slidesharecdn.com/clindamycin-160830111405/95/clindamycin-5-638.jpg?cb=1472555937

Antibiyotik bir ilaç olan klindamisin, bir araştırma ve geliştirme süreci sonucunda keşfedilmiştir. İşte keşfine kısa bir genel bakış:

Linkomisinin keşfi: Klindamisin, Streptomyces lincolnensis bakterisi tarafından üretilen doğal bir antibiyotik olan linkomisinin bir türevidir. Linkomisin ilk olarak 1960’ların sonunda keşfedilmiştir.

Linkomisinin modifikasyonu: Araştırmacılar linkomisinin etkinliğini ve farmakokinetik özelliklerini geliştirmeye çalıştılar. Kimyasal modifikasyonlar yoluyla klindamisin olarak bilinen yeni bir bileşik sentezlediler. Bu modifikasyon, linkomisin molekülüne bir klorür grubu eklenmesini içeriyordu.

Geliştirme ve test: Klindamisin daha sonra antibakteriyel aktivitesini ve güvenlik profilini belirlemek için kapsamlı laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Çeşitli bakterilere karşı etkinliğini değerlendirmek için klinik öncesi çalışmalar ve in vitro deneyler yapılmıştır.

Klinik deneyler: Klinik öncesi çalışmalarda elde edilen umut verici sonuçların ardından klindamisin klinik deneylere geçmiştir. Bu denemeler, ilacın güvenliğini, dozajını ve etkinliğini değerlendirmek için insan deneklere uygulanmasını içeriyordu. Denemelerde, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve karın içi enfeksiyonlar gibi belirli bakteriyel enfeksiyonların tedavisindeki etkinliği değerlendirilmiştir.

Düzenleyici onay: Klinik çalışmaların olumlu sonuçlarına dayanarak klindamisin, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi sağlık otoritelerinden ruhsat onayı almıştır.

Keşfinden bu yana klindamisin, bir dizi bakteriyel patojene karşı etkinliği nedeniyle tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Oral kapsüller, oral süspansiyon ve topikal preparatlar dahil olmak üzere farklı formülasyonlarda mevcuttur ve tedavi edilen spesifik enfeksiyona bağlı olarak esnek uygulamaya izin verir.

Facebook Yorumları