Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada κλιμακτήρ (klimaktḗr) –> κλιμακτηρικός (klimaktērikós, “ölçek, ilerleme, derecelendirme”)–>Latincede clīmactēricus; hayattaki tehlikeli bir döneme ait veya bunlarla ilgili, klimakterik, ‘insan hayatında kritik nokta’

Klimakterik terimi, cinsel olgunluk zamanından yumurtalık hormonu üretiminin kesilmesine kadar birkaç yıl süren geçiş evresini kapsar. Dişi klimakterik genellikle 45 yaş civarında başlar.

Erkeklerde klimakterik viril olarak bilinen testis hormonu üretiminde de benzer bir azalma vardır.

Epidemiyoloji

Büyük bireysel dalgalanmalara rağmen, kadınların çoğu 45-55 yaşları arasında klimakterik deneyimler. Bir Climacterium praecox veya POF sendromu, yumurtalık fonksiyonunun 40 yaşından önce sona ermesidir. Bu kadınlarda yumurtalık folikülleri erken tükenir.

Aşamalar

Yumurtalıktaki hormon üretiminin azalması, adetin kesilmesiyle müjdelenir. Bir kadının döngüsündeki son kanamaya menopoz, son kanamanın etrafındaki zamana ise perimenopoz denir. Tamamen duruncaya kadar olan düzensiz kanamalar premenopoza tekabül eder, bundan sonraki dönem ise postmenopoz olarak adlandırılır.

Facebook Yorumları