Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: clavicula, Kılavikula.

Latincedeki anlamları:

  • Köprücük kemiği.
  • Anahtar biçimindeki yapı, küçük anahtar
  • Bir asmanın filizi,
  • Mil."clavicula" ile ilgili görsel sonucu

s formunda eğilmiş , düz yassı eklem ile medial yönde sternuma ,lateral yönde scapulaya bağlıdır. bununla birlikte, omuz eklemlerinin hareketine katılır.

Anatomi;

Anterior yönde omuz eklemlerinin ayrım noktasına bağlanır. Toraksın üst ön tarafına yakın bir yerde bulunur. kemik bir gövededen (corpus claviculae) ve iki kısımdan oluşur.;
-medial yönde; extremitas sternalis
-lateral yönde extremitas acromialis
corpus claviculae
üçte biri düz lateral kısımdan, iki üçü de yuvarlak, primatik medial kısımdan oluşur;
lateral kısım;
lateral kısmın, superior tarafı;düz ve pürüzlüdür. anterior tarafında derinleşme vardır. posterior tarafında ise, bahsedilen yapı musculus trapezius sayesinde oluşur.bu iki yön arasında subcutan dokusu vardır.
lateral kısmın, ,inferior tarafı ;düzdür.ve iki yapı bulunur;
tuberculum conoideumligamentum conoideum hizasında,
linea trapezoidealigamentum trapezoideum eklenir."clavicula" ile ilgili görsel sonucu

 

Facebook Yorumları