Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: clavicula, Kılavikula.

Latincedeki anlamları:

 • Köprücük kemiği.
 • Anahtar biçimindeki yapı, küçük anahtar
 • Bir asmanın filizi,
 • Mil."clavicula" ile ilgili görsel sonucu

s formunda eğilmiş , düz yassı eklem ile medial yönde sternuma ,lateral yönde scapulaya bağlıdır. bununla birlikte, omuz eklemlerinin hareketine katılır.

 

Anatomi;

1)Corpus claviculae

 • üçte biri düz lateral kısımdan, iki üçü de yuvarlak, primatik medial kısımdan oluşur;
"clavicula" ile ilgili görsel sonucu

lateral kısım;

Medial üçte iki kısmı

 • Klavikulanın medial üçte ikisi üçgen bir kesite sahiptir. Dışbükey öne doğru kıvrılırlar veya geriye doğru içbükeydirler. Üç kenarları (Margo superior, Margo anterior ve Margo posterior) ve üç yüzeyleri (fasiyes) vardır:
 • Ön yüzey (fasiyes ön), kenar boşluğu üst ve ön arasında yer alır. Neredeyse cilt yüzeyinin altında bulunur ve platisma ile kaplıdır. Pektoralis majör kasının lifleri alt ucunda ve sternokleidomastoid kasının üst ucunda ortaya çıkar.
 • Arka yüzey (fasies posterior) topografik olarak brakiyal pleksus ve subklavyen arter ve ven ile ilişkilidir. Sternohyoideus kasının lifleri extremitas sternalis’in yakınında ortaya çıkar.
 • Alt yüzey (alt fasiyes) medial alanında, kostoklaviküler bağın bağlandığı kostal tüberozitede geniş, pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Alanın geri kalanı, subklavyen kas için bir temel görevi gören bir kemik oyuğu ile doldurulur. Korakoklaviküler fasya, depresyonun kenarlarına yapışır.

Eklemler

Klavikula, iki eklem yoluyla komşu kemiklere bağlanır:

 • ekstremitas sternalis, sternumun sternoklaviküler eklem üzerindeki manubrium sternisi ile birlikte (articulatio sternoclavicularis)
 • akromioklaviküler eklem üzerinde skapulanın akromiyonu ile ekstremitalar acromialis (articulatio acromioclavicularis)

Gelişim

 • Klavikula vücutta kemikleşen ilk iskelet elementidir. Diyafiziniz, desmal ossifikasyon yoluyla embriyonun 6. ila 7. haftası kadar erken ortaya çıkar. Sadece epifizlerin her biri bir kıkırdak çekirdeğine (kondral kemikleşme) sahiptir. Ekstremitelerde sternalis kemikleşmesi 18. – 20. yüzyıllarda başlar. Yaşam yılı, epifiz plakası yalnızca 20-24. yaş
 • Desmal kemikleşme muhtemelen iki ayrı ossifikasyon merkezinden kaynaklandığından, sonradan füzyonu bozulursa bir konjenital klavikula osteoartriti meydana gelebilir.
 • Klavikula hipoplazisi veya aplazisi, çeşitli malformasyon sendromlarında, örn. dressocranial displazide veya mandibuloakral displazide.

Köprücük kemiğinin ortasından geçen çizgiye medioklaviküler çizgi denir.

Klinik

 • Klavikula ve eklemleri, açık pozisyonları nedeniyle sıklıkla yaralanmalardan etkilenir. Bunlar arasında klavikula kırığı ve akromioklaviküler eklem çıkığı.
 • Klavikulanın kısmen veya tamamen cerrahi olarak çıkarılmasına klavikülektomi denir.
Facebook Yorumları