Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Klaus Dörner (d. 1933), sosyal psikiyatri alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla tanınan bir Alman psikiyatrist ve tıp tarihçisidir. Almanya’da toplum ruh sağlığı hizmetlerinin gelişimine ve psikiyatri tarih yazımına önemli katkılarda bulunmuştur.

Dörner Almanya’nın Stettin kentinde (şimdiki Szczecin, Polonya) doğdu. Kiel Üniversitesi’nde tıp okudu ve daha sonra psikiyatri eğitimi aldı. 1960’larda Almanya’da psikiyatrik bakım reformuna aktif olarak dahil oldu, ruh sağlığı hizmetlerinin kurumsallıktan çıkarılmasını ve toplum temelli bakımın geliştirilmesini savundu.

Dörner’in çalışmaları, ruh sağlığının sosyal belirleyicilerini ve kapsamlı, toplum temelli bakım ihtiyacını vurgulayan sosyal psikiyatri hareketinden güçlü bir şekilde etkilenmiştir. İnsanlıktan çıkarıcı ve etkisiz olarak gördüğü geleneksel, hastane merkezli psikiyatrik bakım modeline karşı çıkmıştır.

Dörner, sosyal psikiyatri alanındaki çalışmalarının yanı sıra psikiyatri tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınmaktadır. Nazi Almanya’sında akıl hastalıklarının tedavisi ve psikiyatrik kurumların tarihi gibi konularda kapsamlı yazılar yazmıştır.

Dörner, kariyeri boyunca akıl hastalığı olan kişilerin haklarının sesli bir savunucusu olmuştur. Akıl hastalığının damgalanmasına karşı çıkmış ve akıl sağlığı hizmetlerine daha insancıl ve etkili bir yaklaşımın teşvik edilmesi için çalışmıştır.

Facebook Yorumları