Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

ETü kız kıt +I(g) → kızıġ/kısı +(g)An- → kızġan-/kısġan– cimrilik etmek, esirgemek

Kişinin kendi mahremini koruması yönünde gösterdiği aşırı duyarlılık, izzet-i nefsine, şeref ve namusuna zarar verecek durumlardan sakınıp korunmasını sağlayan duygusal tepkidir.

joseph ducreux (1735 – 1802) – jealous husband

Facebook Yorumları