Kinidin olarak da bilinen Chinidin, öncelikle antiaritmik ilaç olarak kullanılan farmasötik bir maddedir. Kınakına ağacının kabuğundan elde edilir ve anormal kalp ritimlerini stabilize etme yeteneği nedeniyle yaygın olarak kullanılır.

“Kinidin” teriminin kökleri, başlangıçta Güney Amerika’ya özgü kınakına ağacının kabuğundan elde edilen “kinin”e dayanmaktadır. Ağacın kabuğu yerli halk tarafından sıtmayı tedavi etmek için kullanıldı ve daha sonra biri kinidin olan birçok farmakolojik olarak aktif bileşiğin ortaya çıkmasına neden oldu.

Farmakoloji: Etki Mekanizması

Chinidin, kalpteki sodyum ve potasyum kanallarını bloke ederek çalışır ve bu da düzensiz kalp ritimlerini düzeltebilir. Spesifik olarak, sodyum iyonlarının hızlı akışını engeller ve aksiyon potansiyelini uzatır, böylece kalp atış hızını yavaşlatır ve ritmini stabilize eder. Bu mekanizma onu Sınıf Ia antiaritmik ilaç olarak sınıflandırır.

Terapötik Kullanımlar

 • Kardiyak Aritmiler: Kinidin’in birincil kullanımı, atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi dahil olmak üzere atriyal ve ventriküler aritmileri tedavi etmektir.
 • Diğer Kullanım Alanları: Bazı durumlarda, sıtma tedavisi için endikasyon dışı kullanılır, ancak bu onun birincil endikasyonu değildir.

Yan Etkiler ve Önlemler

Chinidin’in bulantı, kusma ve ishal gibi çeşitli yan etkileri vardır. Ayrıca QT uzaması gibi daha ciddi sorunlara da yol açabilir ve bu durum, torsades de pointes olarak bilinen, hayatı tehdit eden bir tür ventriküler taşikardiye neden olabilir.

Diğer ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli ve yan etki profili nedeniyle kinidin dikkatle uygulanmalıdır. Hastalar genellikle ilaç seviyelerini ve karaciğer fonksiyonlarını izlemek için elektrokardiyogramlar ve sık kan testleri yoluyla izlenir.

Chinidin, doğal tıptan kaynaklanan uzun bir geçmişi olan güçlü bir antiaritmik ajandır. Esas olarak düzensiz kalp ritimlerinin stabilizasyonu için kullanılsa da, yakın takip gerektiren bir dizi önlem ve yan etkiyi de beraberinde getiriyor. Mekanizmasına dair anlayışımız gelişmeye devam ettikçe modern tıptaki rolü de gelişmeye devam ediyor.

Tarih

Chinidin, düzensiz kalp ritimlerini (aritmileri) tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Kalpteki elektrik sinyallerinin iletimini yavaşlatarak çalışan bir tür antiaritmik ilaçtır. Chinidin ilk olarak 17. yüzyılda Güney Amerika’ya özgü kınakına ağacının kabuğundan keşfedildi. Kınakına ağacı yüzyıllardır sıtmayı tedavi etmek için kullanılmış ve daha sonra chinidin’in aritmi tedavisinde de etkili olduğu keşfedilmiştir.

Chinidin ilk olarak 1900’lerin başında aritmileri tedavi etmek için kullanıldı. Geliştirilen ilk antiaritmik ilaçlardan biriydi ve uzun yıllar yaygın olarak kullanıldı. Ancak chinidin’in mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi gibi bir takım yan etkileri vardır. Ayrıca kalp yetmezliği ve nöbet gibi daha ciddi yan etkilere de neden olabilir.

1960’lı ve 1970’li yıllarda chinidin’den daha etkili ve daha az yan etkiye sahip yeni antiaritmik ilaçlar geliştirildi. Sonuç olarak, chinidin artık geçmişte olduğundan daha az kullanılıyor. Ancak yine de belirli aritmi türlerinin tedavisinde değerli bir ilaçtır.

 • Chinidin bazen “orijinal antiaritmik ilaç” olarak adlandırılır çünkü geliştirilen ilk antiaritmik ilaçlardan biridir.
 • Chinidin acı tadı olan bir ilaçtır.
 • Chinidin, kulaklarda çınlama, baş dönmesi ve mide bulantısı ile karakterize edilen “cinchonizm” adı verilen bir yan etkiye neden olabilir.
 • Chinidin bir dizi başka ilaçla etkileşime girebilir, bu nedenle chinidin almaya başlamadan önce doktorunuza aldığınız tüm ilaçlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir.
 • Chinidin’in hamile kadınlarda kullanımı onaylanmamıştır çünkü doğum kusurlarına neden olabilir.
 • 1950’li yıllarda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için chinidin kullanıldı.
 • 1960’lı yıllarda, Başkan John F. Kennedy’nin kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için chinidin kullanıldı.
 • 1970’li yıllarda Elvis Presley’in kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için chinidin kullanıldı.

Kaynak

 1. Roden, D. M. (2004). “Drug-induced prolongation of the QT interval.” New England Journal of Medicine, 350(10), 1013-1022.
 2. January, C. T., et al. (2014). “2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation.” Journal of the American College of Cardiology, 64(21), e1-e76.
%d