que(ll) +‎ thia- +‎ -apine (“psychoactive tricyclic compound”) –>quetiapine, film kaplı tabletler ve uzun süreli salınımlı tabletler (Seroquel® / XR®, jenerikler, oto-jenerikler) şeklinde mevcuttur. 1999’dan beri onaylanmıştır. Jenerik film kaplı tabletler 2012’de piyasaya çıkarken, jenerik uzatmalı salimli tabletler ilk olarak 2013’te tescil edildi.

Kimyasal

yapı

Ketiapin (C21H25N3O2S, Mr = 383,5 g / mol), tıbbi ürünlerde suda biraz çözünür olan ketiapin fumarat olarak bulunur. Bir piperazin türevidir ve klotiyapin (Entumin®) gibi dibenzotiyazepinlere aittir. Aktif metabolit norketiapin, etkilere katılır.

etki

 • Ketiapin antipsikotik, antidepresan ve depresan özelliklere sahiptir.
 • Etkiler öncelikle serotonin ve dopamin reseptörlerinde antagonizmaya atfedilir ve serotonin reseptörleri için daha yüksek bir afiniteye sahiptir. Ketiapin ayrıca noradrenalin taşıyıcısına (NET) bağlanır.
 • Histamin H1 reseptörlerindeki antagonizm uyuşukluğa yol açabilir ve alfa1 adrenoseptörlerindeki antagonizm düşük kan basıncına yol açabilir.
 • Ketiapin, klasik aktif bileşenlere göre daha az ekstrapiramidal yan etkiye neden olduğu için atipik bir nöroleptik olarak sınıflandırılır.
 • Yedi ila on iki saatlik bir yarılanma ömrüne sahiptir.

Kullanım Endikasyonları

Onaylanmış Endikasyonlar

Ketiapin öncelikle aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Şizofreni: Ketiapin, halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünme gibi şizofreni semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bipolar Bozukluklar: İlaç, manik veya depresif dönemler için reçete edilir ve aynı zamanda bipolar hastalarda nüksetmeyi önlemeye de yarar.

Tek Kutuplu Depresyon: Ketiapin, genellikle diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda, tek kutuplu depresyonun tedavisinde kullanılabilir.

Etiket Dışı Kullanımlar
Ketiapin’in bazen uyku bozuklukları için düşük dozlarda (örn. 25 mg) endikasyon dışı olarak reçete edildiğini belirtmekte fayda var. Ancak bu kullanım resmi olarak sağlık otoriteleri tarafından onaylanmamıştır.

Dozaj ve Uygulama

Uzman Tabanlı Dozaj
Ketiapin dozu, psikiyatrik bozuklukların tedavisinde deneyimli bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmelidir. Dozaj tipik olarak potansiyel yan etkileri en aza indirmek için kademeli olarak uygulanır.

Alım Talimatları
İlaç yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Ancak etkili tedavi için tıbbi tavsiyelere kesinlikle uymak zorunludur.

İlacı bırakma yönergeleri
İlacı bırakırken, yoksunluk semptomlarını önlemek için ilacın yavaş yavaş azaltılması önerilir.

Önlemler ve Yanlış Kullanım
Ketiapin psikotropik ve depresan özelliklere sahip olduğundan kötüye kullanıma açıktır. İlacın sarhoş edici bir madde olarak suistimal edildiğinin bildirilmesi, kontrollü reçetelemenin ve uygun hasta eğitiminin önemini vurgulamaktadır.

Kontrendikasyonlar


Aşırı duyarlılık
Ketiapin ilaca karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu döküntü, kaşıntı veya ciddi alerjik reaksiyonlar gibi semptomları içerebilir.

Emzirme
Bebek için potansiyel risk nedeniyle ilaç emziren anneler tarafından alınmamalıdır.

CYP3A4 İnhibitörleri
Ketiapin’in güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birleştirilmesi kontrendikedir çünkü bu, vücuttaki ilaç konsantrasyonu seviyelerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Daha fazla önlem almak için ilaçla birlikte verilen tıbbi ürün bilgi sayfasına başvurmanız önerilir.

İlaç etkileşimleri

CYP3A4 Enzimi
Ketiapin esas olarak karaciğer enzimi CYP3A4 tarafından metabolize edilir. Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin varlığı, Ketiapin konsantrasyonlarında bazen önemli ölçüde bir artışa neden olabilir.

Yiyecek ve İçecek Etkileşimleri
Bilinen bir CYP3A4 inhibitörü olan greyfurt suyu, ilacın metabolizmasını ve etkinliğini etkileyebileceğinden Ketiapin alırken tüketilmemelidir.

Diğer Etkileşimler
Belirtilen diğer etkileşimler arasında merkezi depresan ilaçlar, alkol, lityum ve enzim indükleyiciler yer alır. Bu etkileşimlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için sağlık uzmanlarına danışın.

Yan etkiler

Yaygın Yan Etkiler
Ketiapin kullanıcılarının en sık yaşadığı yan etkiler şunlardır:

 • Kilo almak
 • Baş ağrısı
 • Tedavinin bitiminden sonra yoksunluk belirtileri
 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Hipotansiyon
 • Kuru ağız
 • Kusma

Nadir Yan Etkiler

 • Ketiapin bazen QT aralığını artırarak kalp ritmini etkileyebilir.

Tarih

Ketiapin, AstraZeneca tarafından geliştirildi ve 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi kullanım için onaylandı. Şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluğun tedavisinde kullanılan ikinci nesil bir antipsikotiktir (SGA).

Ketiapin, 1985 yılında haloperidol ve risperidon gibi diğer psikotrop ilaçları keşfetmesiyle tanınan Belçikalı kimyager Dr. Paul Janssen tarafından keşfedildi. Dr. Janssen, titreme, sertlik ve huzursuzluk gibi ekstrapiramidal semptomlara (EPS) neden olduğu bilinen birinci nesil antipsikotiklere göre daha az yan etkisi olan yeni antipsikotik ilaçlar geliştirmekle ilgileniyordu.

Ketiapin’in şizofreni ve bipolar bozukluğun tedavisinde etkili olduğu klinik araştırmalarda gösterilmiştir ve aynı zamanda birinci kuşak antipsikotiklere göre daha düşük EPS oranına sahiptir. Ketiapin, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 1997 yılında şizofreni tedavisi için, 2004 yılında ise bipolar bozukluk tedavisi için onaylanmıştır. Ketiapin, aynı zamanda majör depresif bozukluğun yardımcı tedavisi için de FDA tarafından onaylanmıştır. 2006.

 • AstraZeneca, 2006’nın ikinci yarısında şizofreni tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği’nde ketiapinin sürekli salınan versiyonu için yeni bir ilaç başvurusu sundu. AstraZeneca, 2017’ye kadar münhasır sürekli salimli ketiapini pazarlama hakkını elinde tutacaktı. Sürekli salimli ketiapin esas olarak Seroquel XR olarak pazarlanıyor. Diğer pazarlama isimleri Seroquel Prolong, Seroquel Depot ve Seroquel XL’dir.
 • 18 Mayıs 2007’de AstraZeneca, ABD’nin FDA, şizofreninin akut tedavisi için Seroquel XR’yi onayladı. 2007 Q2 kazanç konferansı sırasında AstraZeneca, ABD’de Seroquel XR’yi piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Ağustos 2007 boyunca.Bununla birlikte, Seroquel XR ABD’de satışa sunuldu.
 • Ekim 2008’in başlarında FDA, bipolar depresyon ve bipolar mani tedavisi için Seroquel XR’yi onayladı. AstraZeneca’ya göre Seroquel XR, ‘bipolar ile ilişkili hem depresif hem de manik atakların günde bir kez akut tedavisi için FDA tarafından onaylanan ilk ilaçtır.
 • 31 Temmuz 2008’de, Fremont, California merkezli Handa Pharmaceuticals, AstraZeneca’nın SEROQUEL XR’ın jenerik versiyonu olan ketiyapin fumarat uzatılmış salımlı tabletler için kısaltılmış yeni ilaç uygulamasının (‘ANDA’) FDA tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kaynak:

 1. Correll, C. U., & Carbon, M. (2014). Efficacy of quetiapine across a spectrum of illnesses: Meta-analyses and implications for clinicians. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 47, 163–182.
 2. Haddad, P. M., Sharma, S. G. (2007). Adverse effects of atypical antipsychotics: differential risk and clinical implications. CNS Drugs, 21(11), 911-936.
 3. Gardner, D. M., Murphy, A. L., O’Donnell, H., Centorrino, F., & Baldessarini, R. J. (2010). International consensus study of antipsychotic dosing. The American Journal of Psychiatry, 167(6), 686–693.
%d