Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Kimyachemistry, kem-, kemo-, chem-, chemo-.

Antik Yunancadaki χέω (khéō, “Ben dökerim, akıtırım) sözcüğü farklışarak sırasıyla  χυμός ‎(khumós, “özsu, meyve suyu),  χύμα ‎(khúma, sıvı, akışkan) ve χυμεία ‎(khumeía, metalleri birbirine karıştırma sanatı) sözcüklerine türemiştir. Arap dünyasında ilimin altın vakti yaşanırken alimler okudukları Yunanca metinlerdeki, khumeía ile ilgili metinlere اَلْكِيمِيَاء ‎(al-kīmiyāʾ) demişlerdir. Al arapçada  ingilizcedeki “the” gibi tanımlık ekidir. Latin metinlerinde kelimeye alchimista denilmiştir. Daha sonra al eki atılarak chemist, chymist denilmiştir. Anlamları:

  • Maddeyi oluşturan yapıları ve diğer maddelerle olan ilişkiyi inceleyen doğa bilimleri dalıdır.
  • Kimyasak bir teori veya metodolojinin maddeye uygulanmasıdır.

 

Facebook Yorumları