Kavum oris

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: cavum oris.

Kaynak: https://viamedici.thieme.de/api/images/l/o/e/h/l/e/histo_007300_mundhoehle.png

Latincede; ağız boşluğu anlamına gelir. (Bkz; kavum) (Bkz; oris)

İnsanda sindirim yolunun ilk kısmıdır. Besin parçalamakla ilgili organlar, diş ve dil barındırır. Üçe ayrılır;
ağız ön avlusu (vestibulum oris)
ana boşluk (kavum oris proprium)
dar boğaz (isthmus faucium)

  1. Ağız ön avlusu (vestibulum oris);
    Bu kısım diş ile dudaklar arasında kalır. yanaklar ile ilişkilidir. ağız mukus zarı burada derin bir kılıf yapar.
  2. Ana boşluk (cavum oris proprium);
    Ön ve lateral kısımlardan ,alveolar uzantı sayesinde ve dişler tarafından sınırlanmıştır. sert ve yumusaş damağı oluşturur. caudal kısımda ağız boşluğunun sonu biçimlenir.
  3.  Dar boğaz (isthmus faucium);
    pharynx ile ağız arasındaki geçiş bölgesidir.

İçerik;

Ağızda en büyük kısmı dil kaplar. Dilin altında, saklanmış mukus bezi, ağız zeminde isei tükürük bezleri yer alır. Bunlar; glandula sublingualis ve glandula submandibularis dir.
Dişler alt ve üst çeneden alveolar uzantı üstünde ağız boşluğuna doğru çıkıntı yapar. böylece vestibulum oris ile cavum oris proprium u ayırır. dişleri ağzı yarım ay şeklinde çevreler.

Histoloji;

Ağız boşluğu, ağız mukoza derisi ile kaplıdır. çok katlı ve keratinleşmemiş düz epithelden oluşur. ağız ,insanda en çabuk yenilenme özelliği olan bölümdür(yaklaşık 8-10 gün arası).epithel içinde, melanozyt, langerhans hücreleri und merkel hücreleri bulunur. epithelin altındaki, lamina propria papille biçiminde bağlantısı vardır veya damağın periost u ile gelişir.

Klinik;

Ağız mukoza zarı bölgesi normalde keratinleşmemiştir, eğer keratinleşmişse bu bir hastalık belirtisidir.bu keratineşmiş yapının çıplak gözle görülebilen kanıtı; leukoplaklardır. bunlar fakültatif präkanzeros lerdir.
düz epithel kanseri ise mukozaderisinde sık rastlanan habis dejanarasyonudur.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.