Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: cavum oris.

Kaynak: https://viamedici.thieme.de/api/images/l/o/e/h/l/e/histo_007300_mundhoehle.png

Latincede; ağız odası anlamına gelir. (Bkz; kavum) (Bkz; oris)

Bundan dolayı doğru ifade biçimi Cavitas oris propria‘dır.

İnsanda sindirim yolunun ilk kısmıdır. Besin parçalamakla ilgili organlar, diş ve dil barındırır. Üçe ayrılır;
ağız ön avlusu (vestibulum oris)
ana boşluk (kavum oris proprium)
dar boğaz (isthmus faucium)

  1. Ağız ön avlusu (vestibulum oris);
    Bu kısım diş ile dudaklar arasında kalır. yanaklar ile ilişkilidir. ağız mukus zarı burada derin bir kılıf yapar.
  2. Ana boşluk (cavum oris proprium);
    Ön ve lateral kısımlardan ,alveolar uzantı sayesinde ve dişler tarafından sınırlanmıştır. sert ve yumusaş damağı oluşturur. caudal kısımda ağız boşluğunun sonu biçimlenir.
  3.  Dar boğaz (isthmus faucium);
    pharynx ile ağız arasındaki geçiş bölgesidir.

İçerik;

Ağızda en büyük kısmı dil kaplar. Dilin altında, saklanmış mukus bezi, ağız zeminde isei tükürük bezleri yer alır. Bunlar; glandula sublingualis ve glandula submandibularis dir.
Dişler alt ve üst çeneden alveolar uzantı üstünde ağız boşluğuna doğru çıkıntı yapar. böylece vestibulum oris ile cavum oris proprium u ayırır. dişleri ağzı yarım ay şeklinde çevreler.

Histoloji;

Ağız boşluğu, ağız mukoza derisi ile kaplıdır. çok katlı ve keratinleşmemiş düz epithelden oluşur. ağız ,insanda en çabuk yenilenme özelliği olan bölümdür(yaklaşık 8-10 gün arası).epithel içinde, melanozyt, langerhans hücreleri und merkel hücreleri bulunur. epithelin altındaki, lamina propria papille biçiminde bağlantısı vardır veya damağın periost u ile gelişir.

Klinik;

Ağız mukoza zarı bölgesi normalde keratinleşmemiştir, eğer keratinleşmişse bu bir hastalık belirtisidir.bu keratineşmiş yapının çıplak gözle görülebilen kanıtı; leukoplaklardır. bunlar fakültatif präkanzeros lerdir.
düz epithel kanseri ise mukozaderisinde sık rastlanan habis dejanarasyonudur.

Facebook Yorumları