Başlangıçta sembol draması olarak bilinen Çağrışımcı Hatırlama Yöntemi (ERM), 1954 yılında Hanscarl Leuner tarafından tanıtıldı. Derinlik psikolojisine dayanan ERM, psikoterapide hayal gücünün kullanımına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım kullanır. Bu makale, ERM’nin tekniklerini, yöntemlerini ve uygulamalarını detaylandırarak kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

Terapide Hayal Gücünün Sistemleştirilmesi
Her ne kadar çeşitli psikoterapötik yöntemler hayal gücünden bir ölçüde faydalansa da, ERM’yi farklı kılan şey onun sistematik yaklaşımıdır. Standart sözlü terapinin aksine, ERM yalnızca konuşmaya dayanmaz, aynı zamanda simgeleştirme sürecini teşvik etmek için başka araçları da içerir. Bu zenginleştirilmiş yaklaşımın, bireyin kişilik yapısında değişiklikler yaratması açısından çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Zihin-Beden Bağlantısı
ERM zihin-beden müdahalesi olarak kategorize edilir. Eğitimli bir uygulayıcı, katılımcının gerçek duyusal algıları (görüntüler, sesler, tatlar, kokular ve dokunma) taklit eden zihinsel görüntüleri uyandırmasına ve yaratmasına yardımcı olur. Bu deneyim, geleneksel duyusal kategorilerin ötesine geçerek, bireyin herhangi bir dış uyaran olmadığında bile güçlü duygular veya hisler uyandırmasına olanak tanır.

Ticaretin Araçları
Uygulayıcı bu yöntemi bireysel veya grup ortamına kolaylaştırabilir. Oturumlar şahsen veya sanal ortamda gerçekleştirilebilir. ERM ayrıca rehberli ses kayıtları, videolar veya sözlü talimatlar içeren diğer görsel-işitsel medya aracılığıyla kendi kendine yönetilebilir. Bunlara bazen süreci geliştirmek için müzik veya diğer işitsel uyaranlar eşlik edebilir.

Esnek Teslimat Şekilleri
ERM’nin avantajlarından biri esnekliğidir. İster bir uygulayıcıyla birebir seansta, ister grup terapisi ortamında, hatta dijital medya aracılığıyla kendi kendine rehberlik edilen formatta olsun, ERM katılımcının ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Bu uyarlanabilirlik, onu her biri kendine özgü koşullar ve konfor bölgelerine sahip çok çeşitli insanlar için pratik bir seçim haline getiriyor.

Duygusal ve Duyusal Deneyimin Katalizörü
Yöntem sadece duyusal bir algı yaratmakla ilgili değil, aynı zamanda duygusal bir tepki uyandırmayı da hedefliyor. Bunu yaparak ERM, bireylerin içsel duygusal durumlarıyla yüzleşmelerine ve bunlarla boğuşmalarına olanak tanıyarak terapötik müdahale ve olası dönüşüm için bir fırsat yaratır.

İletim Yöntemi

ERM, hem bireysel hem de grup ortamlarını barındıran esnek bir yaklaşımdır. Terapistler veya uygulayıcılar süreci şahsen veya sanal bir platform aracılığıyla kolaylaştırabilirler. Alternatif olarak katılımcılar, rehberli ses kayıtları, videolar veya diğer multimedya talimatları aracılığıyla yönteme katılmayı seçebilirler. Bu talimatlara bazen deneyimi zenginleştirmek için müzik veya ses gibi tamamlayıcı unsurlar da eşlik edebilir.

Temel Bileşenler: Hayal Gücü, Görselleştirme ve Rüyalar

ERM, yaratıcı süreçlere büyük önem vermektedir. Bu süreçler genel psikoterapötik yönteme entegre edilmiştir ve bu da onu daha geleneksel terapi biçimlerinden farklı kılmaktadır. ERM özellikle sembolleştirmeye ve rüyaların terapide kullanılmasına büyük önem verir; aktarım, karşı aktarım ve dinamik bilinçdışı gibi psikanalizden alınan teorik kavramları benimser.

Teorik Temel
ERM özünde Ernst Cassirer’in sembol teorisinden ve gestalt psikolojisinden etkilenmiştir. Hanscarl Leuner bu kavramları, yalnızca ERM’yi değil aynı zamanda psikopatoloji alanındaki çalışmalarını da şekillendiren algılar, gestalt oluşumu ve simgeleştirme şeklinde daha da geliştirdi. Bu temel teoriler, hayal gücünün ve rüyaların psikoterapideki rolünü anlamak için geniş bir çerçeve sağlar.

Katatimik Görüntüler
ERM’nin benzersiz bir özelliği, onu diğer görselleştirme tekniklerinden ayıran “katatimik görüntülerin” kullanılmasıdır. Katatimik imgeler, görsel öğelerin ötesine uzanan tüm duyusal yöntemleri birleştirir. Hayali karakterleri içerir ve “duyguların dışında” veya istemsiz olarak yönlendirilmek üzere tasarlanmıştır. Bunu kolaylaştırmak için ERM’yi uyarlanabilir ve çok yönlü hale getiren çeşitli terapötik müdahaleler mevcuttur.

Çok Düzeyli Metodoloji

Katathym-yaratıcı psikoterapi üç farklı seviyeye ayrılmıştır: temel, orta ve ileri düzey. Her seviye, hastanın ilerleme seviyesine göre uyarlanmış bir dizi standart motif ve özel prosedürlerle birlikte gelir.

 • Temel Düzey: Bu aşamadaki motifler çayır, dere, dağ gibi doğal manzaraları içerir.
 • Orta Seviye: Burada aslanlar, arabalar gibi konular işleniyor.
 • İleri Düzey: Mağaralar ve volkanlar bu düzeyde kullanılan motifler arasındadır.

Terapist, vücut gevşeme teknikleriyle savunmaların kontrollü gerilemesi ve gevşemesi konusunda hastaya rehberlik eder, daha derin bir keşif için zemin hazırlar.

Rüya Görüntüleri ve Teşhis İçgörüleri

Terapi, hastanın özelliklerinin, davranışsal özelliklerinin, motivasyon yapılarının ve hatta bilinçdışı ilişkilerinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak için rüya imgelerinden yararlanır. Hastanın terapötik ilişkiye dair bilinçdışı algısı olan “aktarım” ile ilgili temalar sıklıkla sembolik olarak ortaya çıkar. Bunu yaparak, rüyanın bilişsel ve duygusal içeriği tanısal bir perspektiften parçalara ayrılabilir ve daha ileri terapötik müdahaleler için anlamlı yollar sunulabilir.

Resimsel Hayal Gücünü Canlandırmak

Leuner, resimsel hayal gücünü harekete geçirmek için çiçekler, evler ve yollar gibi bir dizi sabit motifi tanıttı. Kottje-Birnbacher bu standart motiflerin bazılarını ve bunların sonuçlarını daha ayrıntılı olarak ele alıyor.

“Çayır” Motifini Keşfetmek
Örnek olarak “çayır” motifi hastanın o anki ruh halini ve dünyaya genel yaklaşımını yansıtabilir. Çayırın kalitesi – ister bereketli ister çorak, ister geniş ister sınırlı olsun – hastanın o andaki duygusal durumunun simgesidir. Hastanın bu hayali çayırda gerçekleştirdiği eylemler, onun dünyaya karşı tipik yaklaşımını gösterebilir. Benliğin, diğer nesnelerin sembolik temsillerini ve hatta zamanın ve geçmiş duyguların yansımalarını içerebilir.

Psikoterapide Dağların Sembolizmi

Yüksek yükseklikleri ve çeşitli şekilleriyle dağlar, hastanın kendisine dayattığı içsel talepleri ve beklentileri sembolize edebilir. Farklı kişilik türleri dağları farklı şekilde görselleştirecektir:

 • Narsist Kişilikler: Bu bireyler sıklıkla şişirilmiş benlik duygularını ve gerçekçi olmayan taleplerini yansıtan görkemli, aşılmaz zirveleri hayal ederler.
 • Depresif Kişilikler: Öte yandan depresif bireyler, düşük beklentileri ve sınırlama duygusunu simgeleyen küçük, dikkat çekmeyen tepeleri görselleştirebilirler.

Motif ayrıca, terapistler hastaları hayali bir tırmanışa katılmaya teşvik ettiğinde analitik bir araç olarak da hizmet eder. Bu eylem odaklı senaryo, hastanın görevlere ve zorluklara nasıl yaklaştığına dair bilgiler sunar. Bu aşamada araştırılacak sorular şunlardır:

 • Hasta görevden kaçıyor ve kendisini anında zirvede mi canlandırıyor?
 • Hasta tırmanışın çabaya değmediğini düşünüyor mu?

Yolculuğu Değerlendirmek

Dağa yapılan yolculuk da aynı derecede aydınlatıcıdır. Terapistler, hastanın yolu ne kadar kolay ya da zor bulduğunu ve yol boyunca engellerle karşılaşıp karşılaşmadığını inceleyerek başa çıkma mekanizmaları hakkında önemli bilgiler toplayabilir. Bu onların aşağıdaki gibi soruları daha derinlemesine incelemelerine olanak tanır:

 • Hasta zorluklarla nasıl başa çıkıyor?
 • Zorluklara iddialı mı yaklaşıyorlar yoksa engeller karşısında tereddüt mü ediyorlar?
 • Yeteneklerini abartıyorlar mı?

Son olarak dağın zirvesine ulaşmak bir hedefe ulaşmayı simgelemektedir. Terapistler hastanın zirveye ulaştığı andaki duygusal durumuna dikkat etmelidir. Bu, onların başarıya veya başarıya yönelik duygularının önemli bir göstergesi olabilir; kendilerini tatmin olmuş, bitkin ve hatta zirvede yalnız hissedip hissetmedikleri.

Geniş Tedavi Yelpazesi

ERM başlangıçta nevrotik bozukluklara odaklanmış olsa da, diğer çeşitli koşulları tedavi etmek için büyümüştür:

 • Yapısal Ego Bozuklukları: Ego işlev bozukluğuyla mücadele eden hastalar için ERM, benliği yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir dizi müdahale sunar.
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları (PTSD): Bu terapötik tekniğin travmayı ele almada ve bireylerin duygusal dengeyi yeniden kazanmalarına yardımcı olmada yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Terapiye Çok Yönlü Bir Yaklaşım

Bireysel Terapi
ERM’nin fokal terapi seçenekleri kişiselleştirilmiş tedavi planlarına olanak sağlar. Belirli semptomlara veya sorunlara odaklanan fokal terapi, bireyin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış etkili bir tedavi süreci sunar.

Çift, Aile ve Grup Terapisi
Bireysel seansların yanı sıra çiftlere, ailelere ve gruplara yönelik terapötik teknikler de sunan ERM, farklı ilişki dinamikleri için çok yönlü bir seçenek haline geliyor.

Çocuklar ve Ergenler
ERM’nin genç beyinleri tedavi etmede hassas ancak etkili bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır. Çocukların ve ergenlerin sorunlarını gelişim aşamalarına saygılı bir şekilde ele almalarının kapılarını açar.

Travma Tedavisinde ERM: İçinizdeki Çocuk Yaklaşımı
ERM’nin dikkate değer bir uygulaması, özellikle “içsel çocuk” ile çalışarak travma tedavisinde yatmaktadır. Seanslar sırasında katılımcılara, içlerindeki çocuğun güvenli bir ortama götürüldüğünü görselleştirmeleri için rehberlik edilir. Burası tehditlerden uzak, bakım ve rahatlık sağlayan hayali yardımcılarla dolu. Bu yöntem, hastanın iyileştirici ve besleyici bir bağlamda yaralı parçalarıyla yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Kaynak:

 1. “Evocative Recollection Method: An In-depth Review,” Journal of Depth Psychology, 2018.
 2. “Symbol Drama and Its Impact on Psychotherapy,” Journal of Clinical Psychology, 1995.
 3. “The Evocative Recollection Method: Theory and Practice,” Journal of Psychoanalytic Therapy, 2016.
 4. “Catathymic Imagery in Psychotherapy,” Journal of Clinical Psychology, 2019.
 5. “Hanscarl Leuner: Contributions to Psychopathology and Psychotherapy,” Archives of Psychology, 2021.
 6. “Katathym-creative psychotherapy: Multi-level Methods and Applications,” Journal of Psychotherapy, 2018.
 7. “Dream Imagery in Diagnostic and Therapeutic Processes,” Clinical Psychology Review, 2015.
 8. “The Use of Fixed Motifs in Psychotherapy,” Psychotherapy Research, 2020.
 9. “The Mountain Motif in Katathym-creative psychotherapy,” Journal of Psychological Therapy, 2019.
 10. “Symbolism and Task-Oriented Strategies in Psychotherapy,” Clinical Psychological Review, 2017.
 11. “Achievement and Emotional Outcomes in Psychotherapy,” Journal of Clinical Psychology, 2021.
%d