Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: karpi, carpi.

Ana Hint-Avrupa dilindeki *kerp-(“koparmak, hasat) kelimesinden türemiştir. Flemenkçedeki herfstAlmancadaki Herbst, Latincedeki carpere ‘el koymak’, ve Antik Yunancadaki κείρω ‎(keírō, kesip atmak) kelimeleri ile soydaştır. Anlamları:

  • Meyve, tahıl, üretim, hasat.
  • Bir şey üretmek; çocuk, şiir.
Facebook Yorumları