Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: perikardiyal tamponad.

Kalbin hareketinin bozulmasıyla kalbin sıkışmasıdır.

Patomekanizma

Kalp tamponadı genellikle perikardiyal boşlukta sıvı birikiminin bir sonucudur. Bu, kalbin kasılma hareketlerini engelleyen mekanik bir kompresyona yol açar. Nedenleri şunları içerir:

 • Travma (bıçak yaraları, ateşli silah yaralanmaları, künt göğüs travması dahil)
 • Perikardiyal efüzyonlu perikardit (bakteriyel, viral, otoimmün, parazitik, üremik)
 • Kanama (örn. Kalp duvarı anevrizmasında, rüptüre koroner arterde)
 • Aort anevrizması (Aorta ascendens)
 • Göğüs drenlerinin yeri değiştirildiğinde kalp cerrahisi sonrası postoperatif kardiyak tamponad
 • Yoğun bir kalp krizi sonrası kalp duvarı yırtılması
 • Tümörler
 • radyoterapi
 • Bununla birlikte, kalp tamponadı aynı zamanda ekstraperikardiyal nedenlerden de kaynaklanabilir.
  • Örnekler; mediastinal amfizem ve tansiyon pnömotorakstır.
Facebook Yorumları