“Amiloidoz” terimi, başlangıçta birikintilerin nişasta benzeri olduğu düşünüldüğünden, nişasta anlamına gelen Latince “amilum” kelimesinden gelmektedir. “Kardiyak”, kalbi ifade eder ve amiloid birikintilerinin kalp dokularını etkilediğini gösterir.

“Amiloid kardiyomiyopati” olarak da bilinen kardiyak amiloidoz, kalp dokusunda amiloid adı verilen anormal bir proteinin birikmesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu amiloid birikintileri kalp duvarlarını sertleştirerek kalp fonksiyonlarının azalmasına ve sonunda kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kardiyak Amiloidoz Çeşitleri:

AL (Hafif zincir) Amiloidoz: En yaygın tip, kemik iliğinin anormal hafif zincirler üretmesinden kaynaklanır ve bu zincirler daha sonra kalpte ve diğer organlarda biriken amiloid fibrillerini oluşturur.
ATTR (Transtiretin) Amiloidoz: Transtiretin karaciğerde üretilen bir proteindir. Bu tür ayrıca aşağıdakilere ayrılabilir:
Kalıtsal (hATTR): Transtiretin genindeki genetik mutasyonlardan kaynaklanır.
Yabani tip (wtATTR): Genetik mutasyonlardan kaynaklanmaz ve çoğunlukla yaşlı erkekleri etkiler.

Belirtiler:

 • Nefes darlığı
 • Tükenmişlik
 • Ayak bileklerinde ve bacaklarda şişme
 • Düzensiz kalp atışları
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi veya bayılma

Teşhis:

Teşhis çeşitli testleri içerebilir:

 • Kan ve idrar testleri: Anormal proteinleri veya hafif zincirleri aramak için.
 • Ekokardiyogram: Kalbin görüntülerini üretmek için ses dalgalarını kullanır.
 • Kardiyak MR: Kalbin yapısının ayrıntılı görüntülerini sağlar.
 • Biyopsi: Amiloid birikintilerini aramak için genellikle karın bölgesindeki yağ yastığından veya doğrudan kalpten küçük bir doku örneği alınır.
 • Kemik taraması: Transtiretin ile ilişkili amiloidozun tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Tedavi:

Tedavi yaklaşımı amiloidozun tipine bağlıdır:

İlaçlar:

İlaçlar diüretikleri, anti-aritmikleri ve son zamanlarda özellikle amiloid birikintilerini hedef alan ilaçları içerebilir. Örneğin Tafamidis, transtiretin aracılı kardiyak amiloidozun tedavisi için onaylanmış bir ilaçtır. Maliyeti konum, sigorta kapsamı ve dozaj gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.ATTR amiloidoz için tafamidis, patisiran ve inotersen gibi.

Kemoterapi:

Hafif zincir amiloidozu olan hastalarda, amiloid proteinini üreten anormal plazma hücrelerini hedeflemek için kemoterapi kullanılabilir. Kemoterapinin maliyeti, rejime ve tedavi süresine bağlı olarak önemli olabilir.

Kök Hücre Nakli:

Bazı hastalar, özellikle hafif zincir amiloidozu varsa, kök hücre naklinden fayda görebilir. Bu prosedür, hem nakil operasyonu hem de ilgili hastanede kalış süresi göz önüne alındığında maliyetli olabilir.

 • Semptomatik tedavi: Aşırı sıvı yükünü azaltmak için diüretiklerin dahil edilmesi.
 • Kalp nakli: Kalp hasarının şiddetli olduğu seçilmiş vakalarda.

Maliyet

Avrupada tafamidis fiyatı doza ve satın alındığı eczaneye göre değişmektedir. Ancak genellikle çok pahalı bir ilaçtır. Örneğin, 61 mg’lık kapsüllerin 30 günlük tedarikinin maliyeti 18.000 Euro’nun üzerinde olabilir.

Tafamidisin fiyatının yüksek olması, ilacı geliştirme ve üretme maliyeti, buna ihtiyaç duyan hasta sayısının sınırlı olması ve patentli bir ilaç olması gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor.

Avrupada tafamidis yalnızca ilaç için Avrupada hükümeti tarafından onaylanan hastalar tarafından kullanılabilir. Tafamidis tedavisinin onaylanması için hastaların transtiretin amiloidoz (ATTR) adı verilen nadir bir genetik hastalığa ve hafif bir kalp yetmezliği formuna sahip olmaları gerekiyor.

Kardiyak Dekompansasyonla İlişkili Maliyetler:

Kardiyak dekompansasyon, kalp yetmezliği semptomlarının kötüleşmesi anlamına gelir ve sıklıkla hastaneye kaldırılmayı gerektirir. Kardiyak dekompansasyonla ilişkili maliyetler şunları içerir:

 • Hastanede yatış: Hastanede kalış maliyeti, kalış süresine, durumun ciddiyetine ve gerekli müdahalelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Yoğun Bakım: Ciddi dekompansasyonu olan hastalar yoğun bakım bakımına ihtiyaç duyabilir ve bu da standart hastaneye yatıştan çok daha pahalı olabilir.
 • İlaçlar: Kardiyak dekompansasyonun akut tedavisi, intravenöz diüretikler ve inotroplar dahil olmak üzere farklı ilaçları gerektirebilir.
 • Takip Bakımı: Stabilizasyondan sonra hastalar sık sık takiplere, ilaçlarda ayarlamalara ve potansiyel olarak ayakta tedavi müdahalelerine ihtiyaç duyabilir ve bunların tümü genel maliyete katkıda bulunabilir.

Prognoz:

Prognoz, kardiyak amiloidozun tipine ve kalp tutulumunun ciddiyetine bağlı olarak değişir. Daha iyi sonuçlar için erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

Tarihçe

Kardiyak amiloidoz, kalp kasında amiloid proteininin birikmesinden kaynaklanan nadir bir hastalıktır. Amiloid proteini, vücudun farklı dokularında anormal kümeler oluşturabilen bir protein türüdür. Kardiyak amiloidozda kalp kasında bu kümeler oluşur ve bu da kalbin etkili bir şekilde kan pompalamasını zorlaştırabilir.

Kardiyak amiloidoz tıp literatüründe ilk kez 19. yüzyılın başlarında tanımlanmıştır. Ancak araştırmacıların kardiyak amiloidozun farklı türlerini ve bunların nasıl tedavi edileceğini anlamaları ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru mümkün oldu.

Kardiyak amiloidozun iki ana türü vardır: birincil amiloidoz ve ikincil amiloidoz. Primer amiloidoz, amiloid proteini üretimini kontrol eden bir gendeki mutasyonun neden olduğu nadir bir durumdur. İkincil amiloidoz, multipl miyelom veya romatoid artrit gibi altta yatan başka bir hastalığın neden olduğu daha yaygın bir durumdur.

 • 1854 yılında Alman doktor Rudolf Virchow, kardiyak amiloidozda görülen anormal protein yığınlarını ilk tanımlayan kişiydi. Bu kümelere “amiloid” adını verdi çünkü bunlar, nişastaya benzer şekilde iyotla lekelenmişti.
 • 1976 yılında Amerikalı kardiyolog Dr. Barry J. Maron, bir gen mutasyonunun neden olduğu kardiyak amiloidozun nadir formunu tanımlamak için “birincil amiloidoz” terimini icat etti.
 • 1980 yılında Amerikalı kardiyologlar Dr. Peter Libby ve Dr. Michael G. Benditt, kardiyak amiloidozun transtiretin genindeki bir mutasyondan kaynaklanabileceğini keşfettiler. Bu gen, tiroid hormonlarının ve A vitamininin kanda taşınmasına yardımcı olan transtiretin adı verilen bir proteinin üretilmesinden sorumludur.
 • 1990 yılında Amerikalı kardiyolog Dr. Eric N. Olson, kardiyak amiloidozun ilk hayvan modelini geliştirdi. Bu hayvan modeli, hastalığı incelemek ve yeni tedaviler geliştirmek için kullanıldı.
 • Kardiyak amiloidoz bazen “sessiz katil” olarak adlandırılır çünkü erken evrelerde hiçbir belirtiye neden olmaz.
 • Kardiyak amiloidoz bazen “büyük taklitçi” olarak da adlandırılır çünkü kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı gibi diğer kalp hastalıklarının semptomlarını taklit edebilir.
 • Kardiyak amiloidoz yaşlı erişkinlerde daha sık görülür, ancak her yaştan insanda da ortaya çıkabilir.
 • Kardiyak amiloidoz ciddi bir hastalıktır ancak semptomları iyileştirmeye ve yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabilecek tedaviler mevcuttur.

Kaynak

 1. Falk RH. Diagnosis and management of the cardiac amyloidoses. Circulation. 2005;112(13):2047-2060.
 2. Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation. 2012;126(10):1286-1300.
 3. Grogan M, Scott CG, Kyle RA, et al. Natural History of Wild-Type Transthyretin Cardiac Amyloidosis and Risk Stratification Using a Novel Staging System. Journal of the American College of Cardiology. 2016;68(10):1014-1020.
%d