Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Ana Hint-Avrupa dilinde ḱḗr kelimesinden türemiştir. Bu kelimeden türeyen diğer kelimeler Latincede cor, cordis, Eski Ermenicede; սիրտ ‎(sirt), Eski İngilizcede heorte (İngilizcede heart).

“Kardia” kelimesi Yunanca “kalp” anlamına gelen “kardia” kelimesinden gelmektedir. Kardia midenin yemek borusuna en yakın olan kısmıdır ve kalp şeklinde olduğu için adını kalpten almıştır.

Yunancada(f) kardia; giriş anlamına gelir. aşağı ösophagus ile, mide ağzından sonra gelen bölümü kapsar.

Terminoloji;

terminolojik olarak düzgün değildir, klasik anatomide cardia midenin bir kısmıdır. klasik litaretürede genellikle aşağı ösophagus sphinkter olarak rastlanır.bu kısım ösophagusun bir kısmı olarak değerlendirilir. bazı bilim adamlara göre aşağı ösophagus sphinkter bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur.ama genel olarak , yemek borusu ile mide arasında bir geçiş bölgesi olduğu konusunda hemfikirlik vardır.

Anatomide;

cardia bölgesinde, iki katlı ösophagus kası, üç katlı mide kasından geçer. spiral şeklindeki kas ağı(musculus sphincter cardiae) mideden yemek borusuna bir reflux gelmesini engeller.

Histoloji;

geçiç kısmı, ösophagus un keratinleşmemiş çok katlı düz epithelinden, midenin tek katlı silindirik epiteheline geçtiği görülür.bu bölgedeki mukoza bezlerine cardia bezleri denir.

Tarih

Kardia ilk olarak MS 2. yüzyılda Yunan hekim Galen tarafından tanımlanmıştır. Galen, kardiyanın yiyeceklerin mideden yemek borusuna geri kaçmasını engelleyen bir kapakçık olduğuna inanıyordu. Ancak artık kardiyanın bir kapakçık olmadığını, daha ziyade mide ve yemek borusu arasındaki gıda akışını kontrol eden bir sfinkter kası olduğunu biliyoruz.

Kardia sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır. Yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçmasını önlemeye yardımcı olur ve ayrıca yiyeceklerin mideye akışını düzenlemeye yardımcı olur. Kardia, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi durumdan etkilenebilir.

İşte midedeki kardiyanın etimolojisi ve tarihçesine ilişkin kısa bir zaman çizelgesi:

  • MS 2. yüzyıl: Galen ilk olarak kardiyayı tanımlar.
  • 16. yüzyıl: Andreas Vesalius “De Humani Corporis Fabrica” adlı kitabında kardiyanın ayrıntılı bir tanımını yayınlar.
  • 19. yüzyıl: Bilim insanları kardiyanın mide ve yemek borusu arasındaki gıda akışını düzenlemedeki rolünü anlamaya başlar.
  • 20. yüzyıl: Kardia daha ayrıntılı olarak incelenir ve GÖRH ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi durumdaki rolü daha iyi anlaşılır.
  • Kardia, sindirim sisteminin karmaşık ve önemli bir parçasıdır. Yüzyıllardır incelenmektedir ve rolüne ilişkin anlayışımız sürekli gelişmektedir.

Facebook Yorumları