Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Kanser araştırmalarında son zamanlarda muazzam ilerlemeler kaydedildi. Bunların birçoğu, bilim insanlarının hastalığı moleküler düzeyde daha iyi anlamalarına ve daha etkili ve kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmelerine olanak tanıyan teknolojideki ilerlemelerden kaynaklanmaktadır.

Yapay Zeka: Yapay zeka, kanser araştırma ve tedavisinin birçok alanında kullanılmaktadır. Kanser belirtileri için tıbbi görüntüleri analiz etmek, hasta sonuçlarını tahmin etmek ve hatta tedavi planları önermek için kullanılabilir. Örneğin, Google’ın DeepMind yapay zekası, kanseri anlamaya ve yeni tedaviler geliştirmeye büyük ölçüde yardımcı olabilecek bir gelişme olan proteinlerin yapısını doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğini göstermiştir.

DNA Dizileme: Genomik ve yüksek verimli dizileme teknolojilerinin yükselişi kanser araştırmalarında devrim yarattı. Bilim insanları kanser hücrelerinin genomlarını sıralayarak kanser gelişimini ve ilerlemesini sağlayan mutasyonları belirleyebilmektedir. Bu, belirli mutasyonlara sahip kanser hücrelerine spesifik olarak saldıran hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Sizin de belirttiğiniz gibi 12.000’den fazla kanser tümörünün dizilenmesi bu alanda muazzam bir başarıdır.

Hassas Onkoloji: Bu, tümörlerinin genetik yapısına dayalı olarak tedaviyi bireysel hastaya uyarlamayı amaçlayan kanser bakımına yönelik bir yaklaşımdır. Amaç, kemoterapi gibi geleneksel tedavilere kıyasla daha etkili ve daha az yan etkiye sahip hedefe yönelik tedaviler kullanmaktır.

Yeni Tanı Testleri: Kanser teşhisinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, genellikle semptomlar ortaya çıkmadan önce 50’den fazla kanser türünü tespit edebilen yeni bir kan testi geliştirilmiştir. Bu, pankreas kanseri gibi genellikle geç bir aşamada teşhis edilen ve hayatta kalma oranları düşük olan kanserler için özellikle önemli olabilir.

İlerlemeye rağmen, COVID-19 salgınının kanser bakımı üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere zorluklar devam etmektedir. Pandemi, birçok tarama ve prosedürün ertelenmesi nedeniyle kanser teşhis ve tedavisinde bir yığılmaya neden oldu. Bu durum, önümüzdeki yıllarda kanser ölümlerinde potansiyel bir artışa ilişkin endişelere yol açmıştır.

Bununla birlikte, kanser araştırmalarında devam eden ilerlemeler umut veriyor. Bu son teknolojilerin uygulanmaya devam edilmesiyle kanser tedavisinin geleceği umut verici görünüyor.

Şimdi bu güncellemeleri daha ayrıntılı inceleyelim:

Hassas Onkoloji: Daha önce de tartışıldığı gibi, bu yaklaşım tedaviyi tümörlerinin genetik yapısına göre hastaya göre düzenlemektedir. Genetron Health’in CEO’su Sizhen Wang, hassas onkolojiyi “kanseri yenmek için en iyi yeni silah” olarak tanımlıyor çünkü kanserin büyümesine ve yayılmasına neden olabilecek hücrelerdeki değişiklikleri tespit ederek kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Kanser Bakımında Yapay Zeka: Hindistan’da kanser tedavisinde yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanılmaktadır. YZ tabanlı risk profili oluşturma, meme kanseri gibi yaygın kanserlerin erken teşhisine yardımcı olabilir ve YZ teknolojisi, özellikle görüntüleme uzmanlarının bulunamayabileceği yerlerde kanserleri tanımlamak için X ışınlarını analiz etmek için kullanılabilir.

Akciğer Kanserini Tahmin Etmek için Yapay Zeka: MIT bilim insanları, düşük doz BT taraması yoluyla bir kişinin akciğer kanserine yakalanma olasılığını altı yıla kadar önceden tahmin edebilen ‘Sybil’ adlı bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model, hem kısa hem de uzun vadeli akciğer kanseri riskini tahmin etmek için karmaşık görüntüleme verilerini kullanıyor.

Genomik Veri Analizi: Cambridge Üniversitesi Hastanelerindeki bilim insanları, 12.000 hastadan alınan kanser tümörlerinin DNA’sını sıralayarak kanserin nedenleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı. Her bir kişinin kanserine katkıda bulunan farklı mutasyonları tespit ettiler ve bunları “suç mahallindeki parmak izlerine” benzettiler.

Sıvı ve Sentetik Biyopsiler: Geleneksel biyopsiler, incelenmek üzere vücuttan bir doku parçasının alınmasını gerektirdiğinden invaziv olabilir. Sıvı biyopsiler ve sentetik biyopsiler, kanser teşhisi için daha az invaziv çözümler sunan yenilikçi yaklaşımlardır.

CAR-T-hücre Tedavisi: Bu çığır açan tedavi, kanser hücrelerini tanıyıp yok edebilen kimerik antijen reseptörleri (CAR) adı verilen proteinleri üretmek için hastanın T hücrelerinin genetik olarak değiştirilmesini içerir. Pennsylvania Üniversitesi’ndeki bilim insanlarına göre, CAR-T-hücre tedavisi ile tedavi edilen ilk kişiler 12 yıl sonra hala remisyondaydı.

Pankreas Kanserinin Erken Teşhisi: Geç evrede tespit edilmesi nedeniyle en ölümcül kanserlerden biri olan pankreas kanseri artık daha erken teşhis edilebilecek. California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi’ndeki bilim insanları, bir çalışmada erken pankreas kanserlerinin %95’ini tespit eden bir test geliştirdi.

Bu gelişmelerin her biri kansere karşı savaşta önemli adımları temsil ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki hastalar için daha iyi sonuçlar ve hayatta kalma oranları için umut veriyor.

Facebook Yorumları