Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Blood urea nitrogen (BUN)

Kandaki üre döngüsünün metabolik artıklarında bulunan azotu ölçmek için kullannılan tıbbi ölçektir. Karaciğerde proteinlerin değerlendirmesi sonucunda üre döngüsü üzerinden üre üretilir. Normalde kanda genel miktar; 10–50 mg/dL’dır.

Kan üre nitrojeni neyi gösterir?

Kanınızdaki üre nitrojen seviyeleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarının böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını anlamalarını sağlayan bir belirteçtir. Kanınızda az miktarda üre nitrojeni bulunması normaldir. Kanınızda çok fazla üre nitrojeni varsa, böbrekleriniz bunu düzgün bir şekilde filtrelemiyor demektir.

Serumdaki üre nitrojen, genellikle kreatinin ile birlikte böbreklerin veya ürogenital sistemin fonksiyonel bozukluklarının taranmasının bir parçası olarak kullanılır.

Normal kan üre nitrojen seviyesi nedir?

BUN test sonuçları desilitre başına miligram (mg/dL) cinsinden ölçülür. Normal bir BUN seviyesinin ne olduğu yaşınıza ve sahip olabileceğiniz diğer sağlık koşullarına bağlıdır. Genel olarak, yaklaşık 7 – 20 mg/dL normal bir seviyedir. Normalden daha yüksek bir BUN seviyesi böbreklerinizin iyi çalışmadığının bir işareti olabilir.

Kan üre nitrojeninizin yüksek olması ne anlama gelir?

Genel olarak, yüksek BUN seviyesi böbreklerinizin iyi çalışmadığı anlamına gelir. Ancak BUN yüksekliği şunlara da bağlı olabilir: Yeterince sıvı almamaktan veya başka nedenlerden kaynaklanan dehidrasyon. İdrar yolu tıkanıklığı.

Ürem yüksek çıkarsa endişelenmeli miyim?

Üre azotu, böbreklerinizin kanınızdan uzaklaştırdığı bir atık üründür. BUN seviyesinin normalden yüksek olması böbreklerinizin iyi çalışmadığının bir işareti olabilir. Erken böbrek hastalığı olan kişilerde herhangi bir belirti olmayabilir. BUN testi, tedavinin daha etkili olabileceği erken bir aşamada böbrek sorunlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Yüksek üre seviyeleri bir tehlike midir?

Üremi, sıvı birikimi, elektrolit, hormon ve metabolik sorunlar gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde üremi genellikle ölümcüldür ve diyaliz ve transplantasyon mevcut olmadan önce bu durum hep böyleydi.

Hangi BUN seviyesi böbrek yetmezliğini gösterir?

BUN değeriniz 20 mg/dL’den fazlaysa böbrekleriniz tam güçle çalışmıyor olabilir. Yüksek BUN’un diğer olası nedenleri arasında dehidrasyon ve kalp yetmezliği yer alır.

Facebook Yorumları